Privacy

Kennisgeving – Boeking testrit

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aanlevert en die welke we op andere wijze in samenhang met uw testrit verzamelen, zoals naam, contactgegevens, postcode, uw leeftijd en uw rijbewijsgegevens. Als iemand anders de testrit namens u heeft geboekt, hebben we uw naam en contactgegevens via die persoon verzameld. Doel van onze verwerking van uw gegevens is het administratief verwerken van uw testrit en het u toezenden van daarmee samenhangend marketingmateriaal. Als u uw toestemming hebt gegeven, zullen we uw persoonsgegevens ook verwerken voor gebruik in marketingmateriaal voor onze producten en diensten, en voor de producten en diensten die via uw e-mail of mobiele telefoon worden aangeboden door bedrijven in ons netwerk van zogeheten Space operators.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor online doelstellingen en voor sociale profilering om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als u het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, kunnen wij uw persoonsgegevens met uw online gedrag op onze websites combineren.

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de administratieve afhandeling van uw testrit, is dat deze verwerking vereist is voor uitvoering van het contract tussen u en ons met betrekking tot de testrit. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van marketingmateriaal met betrekking tot uw testrit, is ons gerechtvaardigd belang de producten en diensten te vermarkten waarvoor u interesse hebt getoond door het boeken van een testrit. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens (contactgegevens) voor onze overige marketing, is uw goedkeuring.

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft bij ons aangesloten partijen of onze zakelijke partners buiten de EER, dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die uw persoonsgegevens beschermen.

Bewaartijd

Wij bewaren uw persoonsgegevens gebruikt voor administratieve verwerking van uw testrit gedurende maximaal twaalf (12) maanden na afloop van de testrit.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in samenhang met onze overige marketing gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de laatste dienst die aan u is geleverd. Wanneer u zich bij ons afmeldt voor verdere marketingcommunicatie onzerzijds, zullen wij uw persoonsgegevens nog twaalf (12) maanden voor uitsluitend statistische doeleinden verwerken.

Uw rechten en contactgegevens

U hebt het recht uw goedkeuring voor onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens weergegeven in Juridische contacten of via onze functionaris voor gegevensbescherming waarvan de contactgegevens te vinden zijn in ons Privacybeleid.

Meer informatie over uw rechten in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens, zoals het recht van toegang, van rectificatie, van verwijdering (het recht om te worden vergeten), het recht om verwerking te limiteren, het recht om bezwaar tegen verwerking te maken, het recht op overdracht van gegevens, het recht op het neerleggen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, alsmede de contactgegevens voor verdere informatie en klachten, en de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, vindt u op https://www.polestar.com/privacy-policy/

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: