Voorwaarden

Huisregels Polestar Community

De huisregels voor de Polestar Community bepalen welke door leden van de Community of andere gebruikers van sociale media via de officiële kanalen van Polestar geschreven of geposte uitlatingen niet aanvaardbaar zijn. Indien deze regels worden overtreden heeft Polestar het recht uitlatingen te verwijderen en gebruikers zo nodig te blokkeren.

Uitlatingen van de Community weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Polestar, noch onderschrijft Polestar de juistheid ervan.

In overeenstemming met de Voorwaarden van het platform, de praktijkcodes binnen de branche en onze eigen verplichtingen jegens de Polestar Community, behouden wij ons te allen tijde het recht voor om storende, profane of maatschappelijk onverantwoorde uitlatingen en uploads te verwijderen en aanhoudend storende gebruikers te blokkeren.

In het bijzonder tolereren wij geen posts van onderstaand karakter:

  • Smadelijk, kwellend, bedreigend, belagend of aanvallend jegens anderen
  • Lasterlijk, beledigend, obsceen, vulgair, of geweld vertonend
  • Hatelijke taal bevattend inzake ras/etniciteit, religie, geslacht, nationaliteit of politieke overtuiging
  • Frauduleus, bedrieglijk, misleidend of onwettig
  • Trolling of opzettelijke onderbreking van een discussie
  • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook
  • Spam of spamachtige inhoud
  • Het uploaden van bestanden die virussen of programma's bevatten die de werking van computers van anderen mogelijk beschadigen
  • Commerciële boodschappen of verzoeken om donaties
  • Link baiting (het opnemen van een link in jouw post om anderen naar jouw eigen website te leiden)
Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: