Voorwaarden

Huisregels voor sociale media en de Polestar Community

De huisregels voor sociale media en de Polestar Community bepalen welke door leden van de community of andere gebruikers van sociale media via de officiële kanalen van Polestar geschreven of geposte uitlatingen niet aanvaardbaar zijn. Indien deze regels worden overtreden heeft Polestar het recht uitlatingen te verwijderen en gebruikers zo nodig te blokkeren.

Uitlatingen van de community weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Polestar, noch onderschrijft Polestar de juistheid ervan.

In overeenstemming met de Voorwaarden van het platform, de praktijkcodes binnen de branche en onze eigen verplichtingen jegens de Polestar Community, behouden wij ons te allen tijde het recht voor om storende, profane of maatschappelijk onverantwoorde uitlatingen en uploads te verwijderen en aanhoudend storende gebruikers te blokkeren.

In het bijzonder tolereren wij geen posts van onderstaand karakter:

  • Smadelijk, kwellend, bedreigend, belagend of aanvallend jegens anderen
  • Lasterlijk, beledigend, obsceen, vulgair, of geweld vertonend
  • Hatelijke taal bevattend inzake ras/etniciteit, religie, geslacht, nationaliteit of politieke overtuiging
  • Frauduleus, bedrieglijk, misleidend of onwettig
  • Trolling of opzettelijke onderbreking van een discussie
  • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook
  • Spam of spamachtige inhoud
  • Het uploaden van bestanden die virussen of programma's bevatten die de werking van computers van anderen mogelijk beschadigen
  • Commerciële boodschappen of verzoeken om donaties
  • Link baiting (het opnemen van een link in jouw post om anderen naar jouw eigen website te leiden)

Wij brengen je op de hoogte wanneer een verwijdering leidt tot beperkingen voor jouw account, pagina of groep.

Huisregels voor de Polestar Community

Naast het bovenstaande dienen leden van de Polestar Community zich ook aan het onderstaande te houden.

Wees respectvol en vriendelijk
Dit is een open en vriendelijke omgeving om in contact te komen met Polestar-eigenaren. Negatieve, sarcastische of gemene posts en uitlatingen aan het adres van andere leden zijn hier niet toegestaan. We houden van een goed debat, maar respecteer elkaar en wees vriendelijk. We tolereren geen ongepaste taal of foto's.

Respecteer ieders privacy
Jouw privacy is belangrijk voor ons, en door lid te worden van deze groep ga je ermee akkoord de privacy van andere groepsleden te respecteren en geen inhoud van deze groep extern te delen.

Lever een waardevolle bijdrage aan de Polestar Community
Zorg ervoor dat je posts nuttig en waardevol zijn. Dit is geen community voor alleen maar klachten. Stel vragen, deel tips, geef advies of geef feedback om het gesprek aangenaam te houden.

Communiceer alleen in het Engels
Dit is een inclusieve, wereldwijde community. Wanneer je discussies start en eraan deelneemt, doe dit dan alleen in het Engels. Posts of reacties in andere talen dan het Engels zullen worden geweigerd.

Vermijd herhaling
We houden van een goed gesprek, maar vermijden liever herhalingen van discussies die steeds weer dezelfde vragen en antwoorden oproepen. Om verwarring te voorkomen stellen we daarom een zachte beperking in op het aantal keren dat een bepaald onderwerp aan bod kan komen. Meerdere posts na elkaar met vragen en/of antwoorden over hetzelfde onderwerp zullen worden geweigerd. We laten echter wel weer posts toe als het een tijdje stil is geweest rond het onderwerp.

Verspreid geen verkeerde informatie
We willen dat de community een veilige plek blijft voor open discussies. Daarom tolereren we geen berichten met gevoelige informatie die een veiligheids- of juridisch risico vormt voor jezelf, anderen, Polestar of Polestar-wagens. Bijvoorbeeld, posts of reacties die opzettelijk of onopzettelijk anderen verkeerd informeren over de veiligheid van onze producten, of die vertrouwelijke, persoonlijke informatie bevatten die het welzijn van Polestar en de leden van deze community in gevaar brengt, zullen worden geweigerd.

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: