Privacy

Privacyverklaring – Enquête

1. Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u deelneemt aan enquêtes.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB – een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Zweden, (hierna Polestar, we, wij, ons of onze genoemd) – is de verwerkingsverantwoordelijke voor de hierna beschreven verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Wanneer u deelneemt aan enquêtes verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij op een andere manier verzamelen (zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, leeftijd, postcode, woonplaats, voertuigidentificatienummer (VIN) en kenteken). Wij verwerken ook contracttype, abonnementsnummer, voertuigrelatie (begindatum en einddatum van contract/verkooptype), zodat wij de enquête kunnen koppelen aan het product of de dienst waarover wij uw feedback vragen. Het doel van onze verwerking is het versturen van enquêtes en het evalueren van feedback over onze producten en diensten om de algehele bedrijfsvoering en de consumentenervaring te verbeteren.

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u producten of diensten bij ons hebt besteld, is ons gerechtvaardigd belang om onze producten of diensten te verbeteren. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u geen producten of diensten hebt besteld, is uw toestemming.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw feedback op de enquête tot vier (4) jaar nadat u uw antwoorden instuurt, waarna deze worden geanonimiseerd. 

5. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers, op een need-to-know basis:

  • Binnen de Polestar groep: Wij delen uw persoonsgegevens met onze Polestar Sales afdeling in het land waar de gegevens vandaan komen voor doelen in het kader van onze klantenzorg, en ter verbetering van de bedrijfsactiviteiten en uw klantervaring. De rechtsgrond voor het delen van deze gegevens is ons rechtmatig belang bij de efficiëntie van onze bedrijfsvoering en gegevensverwerking.
  • Verwerkers (dienstverleners en andere partijen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die ons helpen bij het proces. Deze dienstverleners omvatten de providers van onze cloud-software en datahostingdiensten. Hun verwerking is contractueel beperkt in de zin dat zij uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor enig ander doel dan het aan ons verlenen van diensten met inachtneming van de geldende gegevensverwerkingsovereenkomst:
  • SalesForceUK Limited (Verenigd Koninkrijk) platform voor datahosting en klantenrelatiebeheer
  • SalesForce Marketing Cloud (Verenigde Staten) e-mailmarketingplatform. 
  • Microsoft Corporation (Nederland, Ierland) platform voor datahosting en business analytics
  • QlikTech International AB (Nederland) platform voor business analytics
  • Overheden: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden – zoals juridische adviseurs, wetshandhavingsinstanties, regelgevende of overheidsinstanties – om onze wettelijke belangen en andere rechten te beschermen, als beveiliging tegen fraude of andere illegale activiteiten, voor risicobeheersdoeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke basis voor dit delen is het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en onze legitieme belangen bij de naleving van wetten die van toepassing zijn op Polestar.
  • Zakelijke partners: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in het geval dat wij een transactie aangaan, of van plan zijn aan te gaan, die de structuur van ons bedrijf wijzigt – zoals een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, consolidatie, overdracht, wijziging van zeggenschap, of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf. De rechtsgrondslag voor dit delen is ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte werking van ons bedrijf.

6. Overdracht van uw persoonsgegevens  

Met betrekking tot onze filialen, zakenpartners en gegevensverwerkers die buiten de EER zijn gevestigd en waarbij het land van bestemming niet onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie valt, geven wij uw persoonsgegevens door op basis van de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen, die hier beschikbaar zijn. Meer informatie over de ontvangers met wie wij persoonsgegevens delen, vindt u in punt 5.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt ten slotte een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

9. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onze privacypraktijken aan te passen en deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring doorlopend te raadplegen. Deze privacyverklaring is geldig vanaf de datum die bovenaan het document staat vermeld. Wij behandelen uw persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de privacyverklaring op grond waarvan ze werden verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om deze anders te behandelen..

 

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: