Privacy

Privacyverklaring - Referral Programma

1. Inleiding    

In dit document wordt beschreven hoe Polestar jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer je deelneemt aan het Referral Program.                               

2. Wie wij zijn         

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB is de leverancier van de technische oplossing(en) voor deze verwerking. Zowel Polestar Performance AB als Polestar Automotive Belgium BV is de leverancier van diensten. 

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt en die wij anderszins verzamelen wanneer u deelneemt aan het Referral Program (het "Programma"), ofwel als Doorverwezen klant  ofwel als Doorverwijzende eigenaar, zoals naam, contactgegevens, besteldatum, afleverdatum, Polestar ID en voertuigidentificatienummer (VIN).

De persoon die een andere klant doorverwijst, is de "Doorverwijzende eigenaar" en de persoon die de link van de Doorverwijzende eigenaar ontvangt, is de "Doorverwezen klant". Polestar verzamelt alleen persoonsgegevens van de Doorverwezen klant wanneer de Doorverwijzende eigenaar een Polestar ID registreert.

Het doel van onze verwerking voor u als Doorverwijzende eigenaar is om uw deelname aan het Programma te beheren en u te belonen voor voltooide en goedgekeurde referrals. Het doel van onze verwerking voor u als Doorverwezen klant is om uw deelname aan het Programma te beheren en u cadeaus aan te bieden nadat de auto aan u is overhandigd.

De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor het beheer van uw deelname aan het Programma is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor het beheer van uw deelname aan het Programma en het geven van beloningen tot dertig (30) dagen na de beëindiging van uw Polestar ID of in ieder geval tot drie (3) jaar na uw deelname aan het Programma.

5. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen, gegevensverwerkers en zakenpartners voor de bovengenoemde doeleinden. De rechtsgrondslag voor het delen van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënt beheer van onze verwerking. 

 

Statusinformatie over wanneer een auto wordt besteld en wanneer de auto wordt afgeleverd, wordt gedeeld met de Doorverwijzende eigenaar. De rechtsgrondslag voor het delen van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang van ons en van de Doorverwijzende eigenaar om de beloningen te beheren en op te eisen.

6. Overdracht van uw persoonsgegevens

De overdracht van uw persoonsgegevens aan onze gelieerde ondernemingen, gegevensverwerkers en zakenpartners buiten de EER, waar het land van bestemming niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, is gebaseerd op door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die hier beschikbaar zijn.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt ten slotte een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over het onderwerp van de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

9. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onze privacypraktijken aan te passen en deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring doorlopend te raadplegen. Deze privacyverklaring is geldig vanaf de datum die bovenaan het document staat vermeld. Wij behandelen uw persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de privacyverklaring op grond waarvan ze werden verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om deze anders te behandelen.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: