Privacy

Privacyverklaring - Bestelling van additionals op polestar.com

Verwerkingsverantwoordelijken

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, hierna "Polestar" genoemd, en Prominate Ltd., een Britse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 07795532 met het adres 21 Lombard Street, Londen, ECV3 9AH, Verenigd Koninkrijk, hierna genoemd "Prominate", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar en Prominate worden hierna gezamenlijk "we/wij" en "ons/onze" genoemd.

Doel en rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een product (producten) bestelt via onze website. Het doel van de verwerking is het beheren van uw aankoop (van bestelling tot levering), het beheren van uw vraag om gerelateerde diensten, het opvolgen van de levering en uw tevredenheid via enquêtes, het leveren van klantondersteuning en het communiceren van updates met betrekking tot het (de) door u bestelde product(en). Als u ervoor kiest om uw bestelling te financieren op de website, dragen wij uw persoonsgegevens over aan de gekozen financiële instelling of leasingmaatschappij waarvan de aanbiedingen worden voorgesteld op onze website, om u in staat te stellen uw financieringsaanvraag en uw bestelling af te ronden. Dit kan ook het geval zijn als u na het plaatsen van de bestelling uw betaalmethode wilt wijzigen in een financieringsmethode. In het geval dat u een financieringsaanvraag hebt ingediend voor uw bestelling, verwerken wij ook informatie over de status van uw aanvraag die we ontvangen van de financiële instelling. Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt ook voor statistische, onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden en om met u te communiceren over eventuele terugroepingen en andere zaken die betrekking hebben op het (de) product(en). Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om u als terugkerende klant te kunnen herkennen en zo uw klantervaring te verbeteren.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons om uw bestelling te beheren, om uw vraag om gerelateerde diensten te beheren en om de levering en de status van uw eventuele kredietaanvraag op te volgen, is dat deze verwerking noodzakelijk is om ons contract met u na te komen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens om uw tevredenheid op te volgen, klantondersteuning te bieden, updates met betrekking tot het (de) product(en) te communiceren, voor statistische, onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, en om met u te communiceren over eventuele terugroepingen en andere zaken die betrekking hebben op het (de) product(en), alsook om u als terugkerende klant te kunnen herkennen, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen voor de verwerking zijn i) dat we een naadloze klantenservice-ervaring willen kunnen bieden onder het merk Polestar, ii) dat we onze klanten informatie willen kunnen verschaffen, en iii) dat we het gebruik van onze website willen kunnen analyseren om producten en diensten te verbeteren.  De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot wettelijk verplichte terugroepingen is dat deze verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Naast zoals hierboven beschreven, verwerkt Polestar uw persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden op grond van onze gerechtvaardigde belangen om marketing aan onze klanten aan te bieden, of op grond van uw toestemming wanneer dit wettelijk verplicht is. Naast de verwerking van uw persoonsgegevens om u marketingcommunicatie te kunnen bezorgen, verwerken we ook uw eventuele antwoorden op en interacties met de digitale marketingcommunicatie die u ontvangt en uw aankoopgeschiedenis, om u relevante en kwaliteitsvolle marketingcommunicatie te kunnen aanbieden en voor statistische doeleinden. In deze context worden uw persoonsgegevens gebruikt om uw online en sociaal profiel te bepalen, met als doel onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als u ons gebruik van cookies hebt geaccepteerd, combineren we uw persoonsgegevens indien mogelijk ook met uw online gedrag op onze websites. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van de verwerking om u relevante en kwaliteitsvolle marketingcommunicatie te kunnen aanbieden en om uw online en sociaal profiel te bepalen, is uw toestemming. U hebt op elk moment het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor marketingdoeleinden in te trekken. Richt een verzoek tot intrekking van uw toestemming aan Polestar, gebruik makend van de contactgegevens onder Wettelijke contactpersonen.

Onthulling en ontvangers van uw persoonsgegevens

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website of bij andere interacties met Prominate, delen Prominate en Polestar de door u verstrekte persoonsgegevens voor de gemeenschappelijke doeleinden zoals hierboven in deze verklaring beschreven.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners (met inbegrip van, indien van toepassing, financiële instelling, ophaal- en afleveringspartner, Handover-partner) voor de bovenvermelde doeleinden (met inbegrip van kredietcontrole). Als zakenpartners zich buiten de EER bevinden, dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de Standaardcontractbepalingen die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaringstijd

Met betrekking tot uw aankopen bewaren wij uw persoonsgegevens tot vijf (5) jaar na uw aankoop of gedurende de wettelijk vastgelegde boekhoudingsperiode, indien deze langer is. Als u een geldig Polestar ID-account hebt, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang het Polestar ID-account actief is.

Wat het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden betreft, bewaren wij uw persoonsgegevens tot twaalf (12) maanden nadat u hebt aangegeven dat u geen marketingcommunicatiemateriaal van ons meer wenst te ontvangen, uitsluitend voor statistische doeleinden.

Uw rechten en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken

Zie de links hieronder voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, contactgegevens voor verdere informatie en klachten, en contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming. Als u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek richten aan Prominate of Polestar. We raden echter aan om uw verzoek aan Prominate te richten, aangezien Prominate de hoofdverantwoordelijk is voor de verwerking van uw verzoek, overeenkomstig onze overeenkomst voor het delen van gegevens.

Prominate: [email protected]

Polestar: Wettelijke contactpersonen.

 

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: