Privacy

Privacyverklaring - Contact met ons opnemen

1. Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u contact opneemt met Polestar.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Gare Maritime Havenlaan, 86C bus 316 1000 Bruxelles, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB is de leverancier van de technische oplossing(en) voor deze verwerkingen, en Polestar Automotive Belgium BV is de leverancier van diensten in het land dat u hebt gekozen om met ons in contact te treden.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt en die wij anderszins verzamelen, zoals naam, contactgegevens, IP-nummer en Polestar ID, wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, chat, op onze webpagina's (bijv. voor vragen over onze producten, aanbiedingen en diensten) of wanneer u Polestar Spaces bezoekt. Het doel van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is om de door u gevraagde diensten en informatie te leveren. Wanneer u ervoor kiest om als gast te chatten, verwerken wij uw IP-nummer, met als doel de chatsessie te starten en open te houden om u te helpen met uw aanvraag. Wanneer u ervoor kiest om te chatten terwijl u bent ingelogd met uw Polestar ID, verwerken wij uw Polestar ID met als doel toegang te krijgen tot de geschiedenis van uw aanvragen en uw chat op te slaan voor verder contact over uw aanvragen. De rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om eerdere contacten op te volgen en klantenenquêtes te versturen. Het doel van deze verwerking is om te informeren naar uw belangstelling voor onze producten, aanbiedingen en diensten, en om onze diensten te verbeteren op basis van uw feedback. De rechtsgrondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens om eerdere contacten op te volgen is uw toestemming. De rechtsgrondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot klantenenquêtes voor bestaande klanten (klanten die ons (onze) product(en) en/of dienst(en) hebben gekocht) is ons rechtmatig belang, en voor andere klanten (bijv. klanten die zich hebben aangemeld voor een proefrit of marketingcommunicatie) is dat uw toestemming.

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij het gesprek opnemen. Het doel van onze verwerking is het verbeteren van de kwaliteit en opleiding om een betere klantenervaring te creëren. De rechtsgrondslag voor onze verwerking is ons rechtmatig belang.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook in geaggregeerde vorm verwerken om onze producten, aanbiedingen of diensten te verbeteren, en om statistische redenen. De rechtsgrondslag voor onze verwerking is ons rechtmatig belang.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens die zijn gebruikt voor diensten en informatie die u hebt aangevraagd tot dertig (30) dagen na beëindiging van uw Polestar ID of in ieder geval tot drie (3) jaar vanaf de datum van de levering van de diensten. Voor chats bewaren wij uw persoonsgegevens tot dertig (30) dagen na beëindiging van uw Polestar ID (indien ingelogd met uw Polestar ID) of tot drie (3) maanden (indien ingelogd als gast), maar in ieder geval tot drie (3) jaar geaggregeerd.

Wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft voor het opvolgen van eerdere contacten en het versturen van klantenenquêtes, bewaren wij uw persoonsgegevens tot zes (6) maanden na de datum van het meest recente contact. 

Wij bewaren gespreksopnamen tot één (1) maand na de datum van de opname.

5. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers, op een need-to-know basis:

 • Binnen de Polestar-groep: wij delen uw persoonsgegevens met onze Polestar Sales unit in het land waar de gegevens vandaan komen, voor klantenservicedoeleinden. De wettelijke basis voor dit delen is ons rechtmatig belang bij het efficiënt uitvoeren van onze activiteiten en de verwerking.
 • Verwerkers (serviceproviders en andere partijen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die diensten leveren aan ons. Deze serviceproviders omvatten onze cloudsoftware- en datahostingproviders. Verwerkers zijn contractueel beperkt in hun vermogen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het verlenen van diensten aan ons in overeenstemming met de geldende gegevensverwerkingsovereenkomst:
  • Platform voor datahosting en klantenbeheer van SalesForce UK Limited (Verenigd Koninkrijk)
  • E-mail-marketingplatform van SalesForce Marketing Cloud (Verenigde Staten)
  • Platforms voor aanmelding en orderbeheer van Amazon Web Services Ireland Limited (Europese Unie)
  • Contactcentersoftware van Genesys Telecommunications Laboratories AB (Frankfurt)
 • Autoriteiten: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals juridische adviseurs, wetshandhavingsinstanties of overheids-/reguleringsinstanties om onze wettelijke belangen en andere rechten te beschermen, ter bescherming tegen fraude of andere illegale activiteiten, voor risicobeheersdoeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke basis voor dit delen is de naleving van wettelijke verplichtingen en ons rechtmatige belang bij de naleving van wetten die van toepassing zijn op Polestar.
 • Zakelijke partners: in het geval dat wij een transactie aangaan, of van plan zijn aan te gaan, die de structuur van ons bedrijf wijzigt, zoals een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, consolidatie, overdracht, wijziging van zeggenschap, of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf, kunnen wij persoonsgegevens delen. De wettelijke basis voor dit delen is ons rechtmatig belang bij de efficiënte werking van ons bedrijf.

6. Overdracht van uw persoonsgegevens 

Met betrekking tot onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners en gegevensverwerkers buiten de EER, waar het land van bestemming niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die hier beschikbaar zijn. Meer informatie over de ontvangers met wie wij persoonsgegevens delen, is te vinden in hoofdstuk 5.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt ten slotte een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over het onderwerp van de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

9. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onze privacypraktijken aan te passen en deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring doorlopend te raadplegen. Deze privacyverklaring is geldig vanaf de datum die bovenaan het document staat vermeld. Wij behandelen uw persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de privacyverklaring op grond waarvan ze werden verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om deze anders te behandelen.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: