Privacy

Privacyverklaring - Contact met ons opnemen

1. Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u contact opneemt met Polestar of deelneemt aan klantenenquêtes.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB is de leverancier van de technische oplossing(en) voor deze verwerking, en Polestar Automotive Belgium BV is de leverancier van verkoop- en marketingdiensten in het land dat u hebt gekozen om met ons in contact te treden.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt en die wij anderszins verzamelen, zoals naam, contactgegevens, IP-nummer en Polestar ID, wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, chat, op onze webpagina's (bijv. navraag over onze producten, aanbiedingen en diensten) of wanneer u Polestar Spaces bezoekt. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is het leveren van de diensten en informatie die u hebt aangevraagd. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om eerdere contacten op te volgen en klantenenquêtes te versturen wanneer u ervoor kiest hieraan deel te nemen. Het doel van deze verwerking is om te informeren naar uw belangstelling voor onze producten, aanbiedingen en diensten, en om onze diensten te verbeteren op basis van uw feedback.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook in geaggregeerde vorm verwerken om onze producten, aanbiedingen of diensten te verbeteren, en om statistische redenen. 

Wanneer u ervoor kiest om als gast te chatten, verwerken wij uw IP-nummer met als doel het initiëren en openhouden van de chatsessie om u te helpen bij uw verzoek. Wanneer u ervoor kiest om te chatten terwijl u bent ingelogd met uw Polestar ID, verwerken wij uw Polestar ID met als doel toegang te krijgen tot de geschiedenis van uw verzoeken en uw chatsessie op te slaan voor verder contact over uw verzoeken.

De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens om u diensten of informatie te verstrekken, met inbegrip van de verwerking via de chatfunctie op onze webpagina's, is ons gerechtvaardigd belang. Dezelfde rechtsgrondslag geldt voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het versturen van klantenenquêtes, het verbeteren van onze producten, aanbiedingen of diensten en om statistische redenen. 
De rechtsgrondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de opvolging van eerdere contacten is uw toestemming.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens die zijn gebruikt voor diensten en informatie die u hebt aangevraagd tot dertig (30) dagen na beëindiging van uw Polestar ID of in ieder geval tot drie (3) jaar vanaf de datum van de levering van de diensten. Voor chats bewaren wij uw persoonsgegevens tot dertig (30) dagen na beëindiging van uw Polestar ID (indien ingelogd met uw Polestar ID) of tot drie (3) maanden (indien ingelogd als gast), maar in ieder geval tot drie (3) jaar geaggregeerd.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor de opvolging van eerdere contacten en het verzenden van klantenenquêtes bewaren wij uw persoonsgegevens tot zes (6) maanden na de datum van het meest recente contact.  

5. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en onze zakenpartners voor de bovengenoemde doeleinden. Met betrekking tot onze gelieerde ondernemingen of zakenpartners die buiten de EER zijn gevestigd, geven wij uw persoonsgegevens door op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. 

6. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt ten slotte een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

7. Contactgegevens

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

8. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onze privacypraktijken aan te passen en deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring doorlopend te raadplegen. Deze privacyverklaring is geldig vanaf de datum die bovenaan het document staat vermeld. Wij behandelen uw persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de privacyverklaring op grond waarvan ze werden verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om deze anders te behandelen.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: