Privacy

Privacyverklaring - Verandering van eigenaar

1. Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u verzoekt om de eigenaar van een Polestar-wagen te veranderen.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zal als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken zoals hierna beschreven.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Wij verwerken uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Polestar ID, voertuigidentificatienummer (VIN), kentekenbewijs en contract, wanneer u als geregistreerde eigenaar of nieuwe eigenaar een verzoek indient om de eigenaar van een Polestar-auto te veranderen (het "Verzoek"). Als de geregistreerde eigenaar het Verzoek indient, kunnen wij het e-mailadres van de nieuwe eigenaar van de geregistreerde eigenaar verzamelen, om informatie over het Verzoek toe te sturen. Het doel van onze verwerking is om het Verzoek te beheren.

De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het beheer van het Verzoek is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u.

5. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens die voor het Verzoek zijn gebruikt tot 5 jaar nadat het Verzoek is goedgekeurd of afgewezen. 

6. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers, op een need-to-know basis:

  • Binnen de Polestar-groep: wij delen uw persoonsgegevens met onze Polestar Sales unit in het land waar de gegevens vandaan komen, voor klantenservicedoeleinden. De wettelijke basis voor dit delen is ons rechtmatig belang bij het efficiënt uitvoeren van onze activiteiten en de verwerking.
  • Verwerkers (serviceproviders en andere partijen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die ons helpen bij het proces. Deze serviceproviders omvatten onze cloudsoftware- en datahostingproviders. De verwerking is contractueel beperkt in hun vermogen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het verlenen van diensten aan ons in overeenstemming met de geldende gegevensverwerkingsovereenkomst:
    • SalesForce UK Limited (Verenigd Koninkrijk) platform voor datahosting en klantenrelatiebeheer
    • SalesForce Marketing Cloud (Verenigde Staten) e-mailmarketingplatform
    • Amazon Web Services Ireland Limited (Europese Unie) platformen voor aanmelding en bestellingsbeheer
  • Autoriteiten: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals juridische adviseurs, wetshandhavingsinstanties of overheids-/reguleringsinstanties om onze wettelijke belangen en andere rechten te beschermen, ter bescherming tegen fraude of andere illegale activiteiten, voor risicobeheersdoeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke basis voor dit delen is de naleving van wettelijke verplichtingen en ons rechtmatige belang bij de naleving van wetten die van toepassing zijn op Polestar.  
  • Zakelijke partners: in het geval dat wij een transactie aangaan, of van plan zijn aan te gaan, die de structuur van ons bedrijf wijzigt, zoals een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, consolidatie, overdracht, wijziging van zeggenschap, of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf, kunnen wij persoonsgegevens delen. De wettelijke basis voor dit delen is ons rechtmatig belang bij de efficiënte werking van ons bedrijf.

6. Overdracht van uw persoonsgegevens  

Met betrekking tot onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners en gegevensverwerkers buiten de EER, waar het land van bestemming niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die hier beschikbaar zijn. Meer informatie over de ontvangers met wie wij persoonsgegevens delen, is te vinden in hoofdstuk 5.

7. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt ten slotte een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Contactgegevens

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over het onderwerp van de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

9. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onze privacypraktijken aan te passen en deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring doorlopend te raadplegen. Deze privacyverklaring is geldig vanaf de datum die bovenaan het document staat vermeld. Wij behandelen uw persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de privacyverklaring op grond waarvan ze werden verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om deze anders te behandelen.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: