Privacy

Privacymededeling - Virtuele raadpleging

Controller

Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "wij", en "ons", zal jouw persoonsgegevens verwerken zoals hieronder beschreven.

Doel en wettelijke basis van de verwerking

De virtuele raadpleging stelt je in staat om thuis of onderweg advies te krijgen over het door jou gewenste voertuig. Om dat mogelijk te maken wordt een live stream tot stand gebracht tussen jou en een verkoopadviseur, waarin je de verkoopruimte en onze voertuigen kunt zien. De verkoopadviseur is uitgerust met een multimediabril zodat je alles wat de verkoopadviseur ziet kunt zien via videotransmissie, en zodat je online met hem kunt communiceren. De videotransmissie verloopt slechts in één richting, wat betekent dat de verkoopadviseur je niet kan zien. Tijdens de virtuele raadpleging kan de verkoopadviseur je alle details rechtstreeks op het voertuig tonen, jouw wensen en vragen beantwoorden en allerlei voertuiginformatie, foto's of video's op jouw scherm weergeven. Op jouw verzoek kan de verkoopadviseur extra foto's en filmpjes maken van het door je gewenste voertuig tijdens de raadpleging en ze je achteraf via e-mail toesturen; eventuele communicatie van jouw kant wordt niet opgenomen. Op het einde van de raadpleging krijg je de gelegenheid de raadpleging te beoordelen d.m.v. een "duim omhoog" of "duim omlaag". Je kunt spontaan en in real time gebruik maken van een virtuele raadpleging tijdens de openingsuren, of je kan een afspraak maken voor een virtuele raadpleging d.m.v. de boekingsfunctie door jouw contactgegevens te verstrekken, waarna je een afspraakbevestiging en jouw individuele toegangscode per e-mail ontvangt.

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt om de virtuele raadpleging uit te voeren, om een afspraak met je te maken en om je de door je gevraagde opnamen en informatie te bezorgen na de raadpleging. De wettelijke basis voor de verwerking wordt gevormd door het nemen van maatregelen op jouw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst (artikel 6 I 1 b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG). Bovendien worden gebruiksgegevens en jouw beoordeling van de raadpleging geëvalueerd in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm voor het opsporen van fouten en voor de voortdurende verbetering van het systeem. De wettelijke basis hiervoor is het gerechtvaardigde belang in foutopsporing en -correctie alsook in de voortdurende verbetering van het systeem en de raadpleging, zowel van onze kant als van de kant van de systeemleverancier, vypii GmbH, Waitzstraße 18, 10629 Berlijn, Duitsland ("vypii"), die het technische systeem van de virtuele raadpleging levert op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst krachtens artikel 28 AVG. 

Onthulling en ontvangers van jouw persoonsgegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden zullen jouw persoonsgegevens worden onthuld aan en ook worden verwerkt door de systeemleverancier en zijn externe datacentrum, geëxploiteerd door OVH GmbH, St. Johanner Str. 41-43, 66111 Saarbrücken, Duitsland als een andere verwerker krachtens artikel 28 AVG.

Bewaringstijd

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken in verband met jouw virtuele raadpleging, jouw raadplegingsafspraken en eventuele opnamen en informatie die je mogelijk hebt gevraagd gedurende een periode van 6 (zes) maanden vanaf de datum waarop de laatste service aan je werd verleend.

Marketingtoestemming

Het is mogelijk dat je in de loop van de virtuele raadpleging jouw toestemming wenst te verlenen aan Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Gothenburg, Zweden, en [lokale entiteit], [adres], [postcode] [stad], [land], om jouw persoonsgegevens te verwerken voor direct marketing-doeleinden in verband met voertuigen en andere producten en diensten van het merk Polestar, met inbegrip van jouw verdere persoonlijke ondersteuning, de Polestar-nieuwsbrief en tevredenheidsenquêtes, en om met het oog daarop contact met je op te nemen via e-mail en per telefoon. jouw toestemming omvat mogelijk ook de verwerking van jouw interactie met dergelijke e-mails (b.v. door middel van ingebedde afbeeldingsbestanden die je downloadt of links waar je op klikt) met het oog op de verbetering van onze marketing en voor statistische doeleinden.

Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden is vrijwillig en je hebt het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming vóór de intrekking.

De verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van uwjouwmarketingtoestemming wordt geregeld door de Kennisgeving - Houd mij op de hoogte.

Uw rechten en Polestar-contactinformatie

Meer informatie over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens en contactgegevens voor bijkomende informatie en klachten, alsook de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming vind je in ons gedetailleerde Privacybeleid.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: