Privacy

Kennisgeving – Product(en) bestellen via polestar.com

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons verschaft in samenhang met jouw bestelling van een product/producten via onze website. Doel van onze verwerking is het in behandeling nemen van jouw aankoop (van order tot aflevering) inclusief alle vereiste contacten met autoriteiten voor officiële aanmelding van het voertuig voor zover van toepassing, het in behandeling nemen van jouw verzoek om gerelateerde services, follow-up na aflevering en klanttevredenheidsonderzoeken, en mededelingen inzake updates met betrekking tot het product/de producten die je hebt besteld. Indien je op onze website hebt gekozen voor financiering van jouw order, bijvoorbeeld indien je het voertuig wilt leasen, zullen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan de geselecteerde financierings- of leasemaatschappij waarvan de aanbiedingen op onze website kenbaar gemaakt worden, zodat je jouw financieringsaanvraag en opdracht kunt afronden. Dit kan ook het geval zijn indien je van plan bent een betalingsmethode om te zetten naar een financieringsmethode nadat de order is geplaatst. Indien je financiering of leasing van jouw order hebt aangevraagd, zullen wij ook gegevens over de status van jouw aanvraag verwerken die wij ontvangen van de financiering-/leasemaatschappij. Wij zullen de persoonsgegevens die je ons verstrekt ook verwerken ten behoeve van statistieken, onderzoek en ontwikkeling en voor de communicatie met je inzake eventuele terugroepacties of andere zaken met betrekking tot het product/de producten. Voorts zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn je als terugkerende klant te herkennen en zo jouw klantervaring te verbeteren.

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor afhandeling van jouw order, voor afhandeling van jouw verzoek om gerelateerde services en voor follow up na aflevering, evenals de rechtsgrond voor verwerking van de status van jouw eventuele kredietverzoek is dat deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract met jou. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor follow-up met een tevredenheidsonderzoek, het kenbaar maken van updates met betrekking tot het product/de producten, statistieken, onderzoek en ontwikkeling en communicatie met je over eventuele terugroepacties en andere zaken met betrekking tot het product/de producten, evenals voor herkenning van je als terugkerende klant, is dat deze verwerking noodzakelijk is ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang. De rechtsgrond voor verwerking door ons van jouw persoonsgegevens in samenhang met terugroepacties uitgevoerd in verband met een wettelijke vereiste, is dat deze verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In aanvulling op bovenstaande, verwerken wij jouw persoonsgegevens tevens voor marketingdoeleinden, indien daarvoor toestemming is verleend. Naast het verwerken van jouw persoonsgegevens om in staat te zijn je ons marketingcommunicatiemateriaal te zenden, verwerken wij ook jouw eventuele reactie op en interacties met de digitale marketingcommunicatie dieje ontvangt, evenals jouw aankoophistorie, zodat wij je relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie kunnen bieden, en voor statistische doeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen in deze context worden gebruikt voor het samenstellen van online en sociale profielen, om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als je het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, combineren wij, indien mogelijk, bovendien jouw persoonsgegevens met jouw online gedrag op onze websites. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van de verwerking om in staat te zijn relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie te leveren en voor het samenstellen van online en sociale profielen, is jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens met betrekking tot marketingdoeleinden in te trekken. Voor het intrekken van jouw toestemming kan je een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens die je kan vinden in Juridische contactgegevens .

Openbaarmaking en ontvangers van jouw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners (indien van toepassing met inbegrip van financierings- of leasemaatschappij, de partner die ophaal- en afleverdiensten verzorgt, de partner die de aflevering verzorgt) voor bovengenoemde doelstellingen (met inbegrip van kredietbeoordeling en sanctielijstcontrole). Indien van toepassing worden jouw persoonsgegevens ook verstrekt aan voertuiginschrijvingsinstanties. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende maximaal vier (4) jaar vanaf het moment dat je niet meer als eigenaar of bestuurder van een voertuig van Polestar geregistreerd staat. Persoonsgegevens in samenhang met andere aankopen dan voertuigen bewaren wij gedurende maximaal twaalf (12) maanden na jouw aankoop. Houd je er rekening mee dat wij, nadat je zich hebt afgemeld voor het van ons ontvangen van verder marketingcommunicatiemateriaal, jouw persoonsgegevens gedurende maximaal twaalf (12) maanden voor uitsluitend statistische doeleinden zullen bewaren.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Zie Juridische contactgegevens voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: