Privacy

Kennisgeving – Onze contactgegevens en Verzoeken inzake jouw rechten als betrokkene

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert de technische oplossing(en) voor deze verwerking en Polestar Automotive Belgium BV levert de verkoop- en marketingservices in het land dat je hebt gekozen voor jouw interactie met ons.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons verschaft wanneer je contact met ons opneemt via de telefoon, e-mail, chat of onze webpagina's, zodat wij de door jou gevraagde diensten, informatie en marketingcommunicatie kunnen leveren, en tevens voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot onze diensten en marketingcommunicatie. Ook verwerken wij jouw reacties en jouw interacties met de digitale marketingcommunicatie die je ontvangt, zodat wij je relevante, hoogkwalitatieve marktcommunicatie kunnen leveren, en voor statistische doeleinden.

Als wij op onze webpagina's een chat met jou beginnen, kies je of je als gast wilt chatten of wilt inloggen met jouw Polestar-ID. Als je ervoor kiest als gast te chatten, verwerken wij jouw IP-nummer om de chat-sessie te beginnen en in stand te houden, en de door je in de chat geschreven informatie om aan jouw verzoek gehoor te kunnen geven. Indien je ervoor kiest om voor de chat in te loggen met jouw Polestar-ID, verwerken wij de aan jouw Polestar-ID gekoppelde persoonsgegevens om de geschiedenis achter jouw verzoek te kunnen inzien en jouw chat te kunnen opslaan, zodat we die kunnen raadplegen als je ons met betrekking tot jouw verzoek nogmaals benadert.

Wanneer je ons belt, vragen wij je mogelijk of je wilt deelnemen aan klantonderzoeken, zodat wij onze diensten op basis van jouw feedback kunnen verbeteren. Indien je daarmee instemt, krijg je een sms of e-mail met een link naar het klantonderzoek. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor online doelstellingen en voor sociale profilering om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als je het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, kunnen wij jouw persoonsgegevens met jouw online gedrag op onze websites combineren.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking voor levering van de door je gevraagde diensten of informatie is ons rechtmatig belang hierbij hoogwaardige diensten te verlenen. De rechtsgrond voor onze gegevensverwerking met betrekking tot de chat-functie op onze webpagina's is jouw goedkeuring. De rechtsgrond voor ons verzoek aan je om deel te nemen aan klantonderzoeken is jouw instemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Voor het intrekken van jouw instemming kan je rechtstreeks een verzoek sturen aan Polestar. Je vindt de contactinformatie op ons contactformulier.

Als je een Verzoek wilt doen inzake jouw rechten als betrokkene, verwerken wij de persoonsgegevens die je ons in verband met het desbetreffende Verzoek verschaft (naam, e-mailadres, enz.). Doel van verwerking door ons is de afhandeling van jouw Verzoek inzake jouw rechten als betrokkene. Tevens verwerken wij de door jou verschafte persoonsgegevens voor ontwikkeling van ons Managementsysteem inzake verzoeken van betrokkenen, en voor statistische doeleinden met betrekking hiertoe.

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor afhandeling van jouw Verzoek inzake jouw rechten als betrokkene, is dat deze verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot jouw rechten. De rechtsgrond voor de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens voor ontwikkeling van en statistiek met betrekking tot ons Managementsysteem inzake verzoeken van betrokkenen, is dat verwerking noodzakelijk is ten behoeve van ons rechtmatig belang.

Verstrekking en ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners buiten de EER, dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die jouw persoonsgegevens beschermen.

Indien je een Verzoek doet inzake jouw rechten als betrokkene, kunnen jouw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan zowel onze lokale vertegenwoordigers als aan interne afdelingen van Polestar ten behoeve van het onderzoek van jouw zaak. Jouw gegevens worden daarbij uitsluitend in verband met jouw zaak verwerkt.

Bewaartijd

De verwerkingstijd van jouw persoonsgegevens in verband door jou gevraagde diensten, informatie en reclamemateriaal is twaalf maanden vanaf de datum dat de dienst werd geleverd of vanaf jouw annulering van onze promotionele communicatie. Chats worden twaalf (12) maanden bewaard (ingelogd met Polestar-ID) of drie (3) maanden (gast).

Als je aan een onderzoek hebt deelgenomen, verwerken wij jouw persoonsgegevens gedurende maximaal zes (6) maanden nadat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie hieronder.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in samenhang met jouw Verzoek inzake Persoonsgegevens gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop aan jouw verzoek is voldaan.

Jouw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over jouw rechten in samenhang met verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, en de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, evenals de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie Juridische contacten .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: