Privacy

Kennisgeving - mediawebsite en e-mailverspreiding

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je in samenhang met jouw registratie voor het ontvangen van media-informatie verstrekt. Polestar Performance AB levert het technische platform evenals de wereldwijde communicatie, en Polestar Automotive Belgium BV levert de lokale communicatie op de markt waarop je je hebt opgegeven voor media-informatie. De rechtsgrond voor onze verwerking zoals hierboven omschreven is jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Je kan een verzoek tot intrekking van jouw toestemming per e-mail versturen naar Polestar via [email protected]

Openbaarmaking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Polestar organisatie. Voor wat betreft onze rechtspersonen buiten de EER dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens tot twaalf (12) maanden na de laatste Polestar mediacommunicatie.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: