Privacy

Kennisgeving – Deelname aan evenement

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert het technische platform en Polestar Automotive Belgium BV levert de services met betrekking tot evenementen in het land dat  je hebt gekozen voor jouw interactie met ons.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt in samenhang met jouw deelname aan een evenement, met inbegrip van persoonsgegevens die wij mogelijk tijdens het evenement van je verzamelen, zoals foto's waarop je staat afgebeeld (alleen of samen met anderen). Wij verwerken jouw persoonsgegevens ten behoeve van het beheren en plannen van het evenement en om je

na jouw deelname te kunnen benaderen, bijvoorbeeld inzake verloren voorwerpen. Jouw toestemming geldt ook voor het voor marketingdoeleinden gebruiken van foto’s van het evenement.

De rechtsgrond voor onze verwerking zoals hierboven omschreven is jouw toestemming.

U hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Voor het intrekken van jouw toestemming kan je een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens die je kan vinden in Juridische contactgegevens .

Openbaarmaking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens / Overdracht

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners die hun medewerking verlenen aan het evenement. Ten aanzien van onze zakenpartners buiten de EER geldt dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie.[DJ1] [DJ2]

Bewaartijd

Wij bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden na jouw deelname. Bij niet jaarlijks terugkerende events bewaren wij jouw persoonsgegevens tot het volgende geplande evenement.

Jouw rechten en de contactgegevens van Polestar

Zie Juridische contactgegevens voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: