Privacy

Kennisgeving – Real-Time Traffic Information

Om in staat te zijn je de volledige functionaliteit in samenhang met jouw service Real Time Traffic Information te leveren, moet Polestar Performance AB ("Polestar", "we/wij") bepaalde gegevens verwerken.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij", "ons", zal jouw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is Polestar in staat te stellen je de service Real Time Traffic Information te leveren, evenals verbeterde versies van genoemde service. Bij deze service wordt van een externe dienstverlener informatie ontvangen over de verkeerssituatie. Ook wordt er informatie vanuit jouw wagen verzonden naar de externe dienstverlener om de service verder uit te breiden.

3. Gegevenscategorieën

3.1 Positie van de wagen

Deze gegevens worden gebruikt om de externe dienstverlener in staat te stellen om filevorming te berekenen en om andere bestuurders te informeren over de plaatsen waar gevaar bestaat voor filevorming.

3.2 Snelheid

Deze gegevens worden gebruikt om de externe dienstverlener in staat te stellen om filevorming te berekenen en om andere bestuurders te informeren over de plaatsen waar gevaar bestaat voor filevorming.

3.3 Voertuigidentificatienummer (VIN)

Het VIN wordt gebruikt om te controleren of jouw voertuig een abonnement heeft voor deze service.

4. Gegevensuitwisseling

De snelheid en positie van jouw voertuig worden via internet gedeeld met de cloud-service van Polestar en doorgestuurd naar de externe dienstverlener. De informatie wordt gebruikt om het gevaar voor filevorming op een bepaalde positie te berekenen. De informatie over de filevorming zal worden gedeeld met andere voertuigen. Jouw voertuigidentificatienummer zal alleen worden gedeeld tussen de wagen en de Polestar-cloud.

5. Rechtsgrond

Polestar is de verwerkingsverantwoordelijke van bovengenoemde gegevens terwijl de positie- en snelheidsgegevens worden verwerkt door de externe dienstverlener. Bovengenoemde gegevens moeten worden verwerkt om Polestar in staat te stellen om Real Time Traffic Information te leveren.

6. Gegevens opslaan en wissen

Zolang het abonnement actief is, zal het voertuigidentificatienummer worden opgeslagen in de cloud van Polestar. Als het abonnement niet meer actief is, worden het VIN, de snelheid en positie en informatie over filevorming gedurende maximaal 90 dagen opgeslagen, tenzij de plaatselijke wetgeving dit niet toestaat.

7. Overig

Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: