Privacy

Kennisgeving – Houd mij op de hoogte

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert het technische platform en zorgt voor wereldwijde informatie en marketing, en Polestar Automotive Belgium BV levert services, informatie en marketing in het land dat je hebt gekozen.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt voor het leveren van diensten, informatie en marketingcommunicatie die je bij ons hebt aangevraagd en voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in het kader van onze diensten en marketingcommunicaties. Ook verwerken wij uwjouwreacties en jouw interacties met de digitale marketingcommunicatie die je ontvangt, zodat wij je relevante, hoogkwalitatieve marktcommunicatie kunnen leveren, en voor statistische doeleinden. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor online doelstellingen en voor sociale profilering om onze marketingcommunicatie te verbeteren.

Als je het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, kunnen wij jouw persoonsgegevens met jouw online gedrag op onze websites combineren.

Door een verzoek in te dienen via het internet, een app, een callcenter of een ander kanaal, stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Voor het intrekken van jouw toestemming kan je een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens die je kan vinden in Juridische contactgegevens .

Openbaarmaking en ontvangers van jouw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door de aan jouw toegewezen dealer, onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners voor de bovenstaande doeleinden. Eventuele nadere telefoongesprekken met uwjouwgeselecteerde dealer kunnen worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. jouw persoonsgegevens worden ook openbaar gemaakt aan en verwerkt door Polestar Performance AB (een rechtspersoon naar Zweeds recht met bedrijfsregistratienummer 556653-3096). Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in verband met jouw verzoek om diensten, informatie en marketingcommunicatie voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum dat de laatste dienst aan je geleverd is. Wanneer je je bij ons afmeldt voor verdere marketingcommunicatie onzerzijds, zullen wij jouw persoonsgegevens nog twaalf (12) maanden voor uitsluitend statistische doeleinden verwerken.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Zie Juridische contactgegevens voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: