Privacy

Kennisgeving – Pre-order voor aankoop van een Polestar via Polestar.com

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert het technische platform en Polestar Automotive Belgium BV is het bedrijf waar je de pre-order voor aankoop bij plaatst.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verschaft in samenhang met jouw plaatsing van een pre-order via onze website. Doel van onze verwerking is het in behandeling nemen van jouw aankoop via pre-order en communicatie met je voor het afsluiten van een order en/of het aangaan van een bindend verkoopcontract voor een Polestar-auto, follow-up na aflevering en klanttevredenheidsonderzoeken. Ook zullen wij de persoonsgegevens die je ons verschaft verwerken ten behoeve van statistieken en om met je te communiceren inzake jouw pre-order en andere zaken met betrekking hiertoe. Voorts zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn je als terugkerend klant te herkennen en zo jouw klantervaring te verbeteren. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens, voor afhandeling van jouw aankoop, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met jou. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens omvat de follow-up inzake jouw aankoopproces en jouw tevredenheid, statistieken en communicatie met je met betrekking tot eventuele zakelijke updates en andere zaken betreffende jouw preorder, evenals herkenning van je als terugkerende klant. Kortom, verwerking is noodzakelijk voor de doelstellingen van ons rechtmatig belang.

In aanvulling op bovenstaande, verwerken wij jouw persoonsgegevens tevens voor marketingdoeleinden. Naast het verwerken van jouw persoonsgegevens om in staat te zijn je ons marketingcommunicatiemateriaal te zenden, verwerken wij ook jouw eventuele reactie op en interacties met de digitale marketingcommunicatie die je ontvangt, evenals jouw aankoophistorie, zodat wij je relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie kunnen bieden, en voor statistische doeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen in deze context worden gebruikt voor het samenstellen van online en sociale profielen, om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als je het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, combineren wij, indien mogelijk, bovendien jouw persoonsgegevens met jouw online gedrag op onze websites. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van de verwerking om in staat te zijn relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie te leveren en voor het samenstellen van online en sociale profielen, is jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens met betrekking tot marketingdoeleinden in te trekken. Voor het intrekken van jouw toestemming kan je een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens die je kan vinden in Juridische contactgegevens .

Openbaarmaking en ontvangers van jouw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER, dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die jouw persoonsgegevens beschermen.

Bewaartijd

Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende maximaal twaalf (12) maanden na jouw aankoop. Houd je er rekening mee dat wij, nadat je je hebt afgemeld voor het van ons ontvangen van verder marketingcommunicatiemateriaal, jouw persoonsgegevens gedurende maximaal twaalf (12) maanden zullen bewaren.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Zie Juridische contactgegevens voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: