Privacy

Kennisgeving – Boeking testrit

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aanlevert en die welke we op andere wijze in samenhang met jouw testrit verzamelen, zoals naam, contactgegevens, postcode, jouw leeftijd en jouw rijbewijsgegevens. Als iemand anders de testrit namens je heeft geboekt, hebben we jouw naam en contactgegevens via die persoon verzameld. Doel van onze verwerking van jouw gegevens is het administratief verwerken van jouw testrit en het je toezenden van daarmee samenhangend marketingmateriaal. Als je jouw toestemming hebt gegeven, zullen we jouw persoonsgegevens ook verwerken voor gebruik in marketingmateriaal voor onze producten en diensten, en voor de producten en diensten die via jouw e-mail of mobiele telefoon worden aangeboden door bedrijven in ons netwerk van zogeheten Space operators.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor online doelstellingen en voor sociale profilering om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als je het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, kunnen wij jouw persoonsgegevens met jouw online gedrag op onze websites combineren.

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor de administratieve afhandeling van jouw testrit, is dat deze verwerking vereist is voor uitvoering van het contract tussen je en ons met betrekking tot de testrit. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor het verzenden van marketingmateriaal met betrekking tot jouw testrit, is ons gerechtvaardigd belang de producten en diensten te vermarkten waarvoor je interesse hebt getoond door het boeken van een testrit. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens (contactgegevens) voor onze overige marketing, is jouw goedkeuring.

Openbaarmaking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft bij ons aangesloten partijen of onze zakelijke partners buiten de EER, dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die jouw persoonsgegevens beschermen.

Bewaartijd

Wij bewaren jouw persoonsgegevens gebruikt voor administratieve verwerking van jouw testrit gedurende maximaal twaalf (12) maanden na afloop van de testrit.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in samenhang met onze overige marketing gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de laatste dienst die aan je is geleverd. Wanneer je je bij ons afmeldt voor verdere marketingcommunicatie onzerzijds, zullen wij jouw persoonsgegevens nog twaalf (12) maanden voor uitsluitend statistische doeleinden verwerken.

Uw rechten en contactgegevens

U hebt het recht jouw goedkeuring voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens weergegeven in Juridische contacten of via onze functionaris voor gegevensbescherming waarvan de contactgegevens te vinden zijn in ons Privacybeleid.

Meer informatie over jouw rechten in verband met onze verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals het recht van toegang, van rectificatie, van verwijdering (het recht om te worden vergeten), het recht om verwerking te limiteren, het recht om bezwaar tegen verwerking te maken, het recht op overdracht van gegevens, het recht op het neerleggen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, alsmede de contactgegevens voor verdere informatie en klachten, en de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, vind je op https://www.polestar.com/privacy-policy/

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: