Yksityisyys

Tietosuojailmoitus - Kysely

1. Johdanto

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Polestar käsittelee henkilötietojasi, kun osallistut kyselyihin.

2. Keitä me olemme

Polestar Performance AB, ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096 ja osoite Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Ruotsi, ja Polestar Automotive Finland Oy, suomalainen oikeushenkilö, jonka Y-tunnus on XXXXX ja osoite Volvo Car Finland Oy, Taivaltie 1, 01610 Vantaa, Suomi (jäljempänä "Polestar" ja "me"), käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä alla kuvatun mukaisesti.

3. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Käsittelemme henkilötietoja, jotka annat ja joita muuten keräämme, kun osallistut kyselyihin, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, osoitetta, ikää, postinumeroa, kaupunkia, alustanumeroa (VIN) ja rekisterinumeroa. Käsittelemme myös sopimuksen tyyppiä, tilausnumeroa, ajoneuvon suhdetta (sopimuksen/myyntityypin alku- ja päättymispäivä), jotta voimme liittää kyselyn asianmukaiseen tuotteeseen tai palveluun, josta pyydämme palautetta. Käsittelymme tarkoituksena on lähettää kyselyjä ja arvioida palautetta tuotteistamme ja palveluistamme parantaaksemme yleistä liiketoimintaamme ja kuluttajakokemusta.

Henkilötietojesi käsittelymme oikeudellisena perusteena, kun olet tilannut meiltä tuotteita tai palveluja, on oikeutettu etumme tuotteidemme tai palvelujemme parantamiseksi. Henkilötietojesi käsittelymme oikeudellisena perusteena, kun et ole tilannut tuotteita tai palveluja, on suostumuksesi.

4. Miten kauan säilytämme tietosi

Säilytämme kyselypalautevastauksiasi enintään neljän (4) vuoden ajan vastauksen lähettämisestä, minkä jälkeen ne anonymisoidaan. 

5. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi

Jaamme henkilötietosi seuraaviin kategorioihin kuuluvien vastaanottajien kanssa siltä osin, kuin ne tarvitsevat tietoja:

  • Polestar-konsernin sisällä: Luovutamme henkilötietojasi Polestarin myyntiyksikölle siinä maassa, josta tiedot ovat peräisin, asiakaspalvelutarkoituksiimme ja liiketoimintamme ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tämän luovuttamisen oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme liiketoimintamme harjoittamisessa ja tehokkaassa käsittelyssä.
  • Käsittelijät (palveluntarjoajat ja muut osapuolet): Polestar luovuttaa henkilötietojasi käsittelijöille, jotka avustavat meitä prosessissa. Näitä palveluntarjoajia ovat pilviohjelmiston ja tietojen ylläpidon palveluntarjoajamme. Käsittelyä on rajoitettu tietojen käsittelyä koskevalla sopimuksella koskien kykyä käyttää henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palvelujen tarjoamiseen meille:
  • SalesForceUK Limited (Iso-Britannia) tietojen ylläpito ja asiakassuhdehallinta-alusta
  • SalesForce Marketing Cloud (Yhdysvallat) sähköpostimarkkinointialusta 
  • Microsoft Corporation (Hollanti, Irlanti) tietojen ylläpito ja liiketoiminta-analytiikka-alusta
  • QlikTech International AB (Hollanti) liiketoiminta-analytiikka-alusta
  • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten juridisille neuvonantajille, lainvalvontaviranomaisille tai valtiollisille viranomaisille/sääntelyelimille suojataksemme laillisia etujamme ja muita oikeuksiamme, suojautuaksemme petoksilta tai muilta laittomilta toimilta, riskinhallintaa varten ja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme. Luovuttamisen oikeudellinen peruste ovat lakisääteiset velvoitteet ja oikeutettu etumme noudattaa Polestaria koskevaa lainsäädäntöä.
  • Liiketoimintakumppanit: Jos teemme tai aiomme tehdä yrityskaupan, joka muuttaa liiketoimintamme rakennetta, kuten saneeraus, fuusio, yritysosto, myynti, yhteisyritys, luovutus, yhdistyminen, siirto, määräysvallan vaihtuminen tai muu liiketoimintamme täysi tai osittainen luovutus, voimme luovuttaa henkilötietoja. Luovutuksen oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme liiketoimintamme tehokkaaseen harjoittamiseen liittyen.

6. Henkilötietojen siirtäminen  

Tytäryhtiöidemme, kumppaniemme ja tietojen käsittelijöiden, jotka sijaitsevat ETA-alueen ulkopuolella maassa, jonka osalta Euroopan komissio ei ole päättänyt tietosuojan olevan riittävä, osalta siirrämme henkilötietojasi Euroopan komission vakiosopimuslausekkeiden perusteella, jotka löytyvät täältä. Lisätietoja siitä, mille vastaanottajille luovutamme henkilötietoja, on kohdassa 5.

7. Oikeutesi

Sinulla on GDPR:n mukaiset oikeudet, jotka liittyvät käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit peruuttaa suostumuksesi tai vastustaa tietojesi käsittelyä, tutustua hallussamme oleviin tietoihin, pyytää tietojesi oikaisemista tai niiden käsittelyn rajoittamista, pyytää, että tietosi siirretään toiselle taholle, pyytää, että poistamme tietosi, ja voit tehdä valituksen tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

8. Yhteystiedot

Voit käyttää oikeuksiasi käyttämällä tätä verkkolomaketta. Jos sinulla on muita henkilötietojen suojaan liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme osoitteessa polestar.com/privacy-policy ilmoitettujen yhteystietojen avulla.

9. Muutokset Tietosuojailmoitukseen

Pidätämme oikeuden harkintamme mukaan muuttaa tietosuojakäytäntöjämme ja päivittää ja muuttaa tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa. Tästä syystä kehotamme sinua tutustumaan tähän tietosuojailmoitukseen säännöllisesti. Tämä tietosuojailmoitus on voimassa asiakirjan yläosassa olevasta päivämäärästä alkaen. Käsittelemme henkilötietojasi sen tietosuojailmoituksen mukaisesti, jonka perusteella ne on kerätty, ellei meillä ole suostumustasi käsitellä niitä toisin..

 

Polestar © 2022 Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihda sijainti: