Yksityisyys

Tietosuojailmoitus - Referral programme

1. Johdanto

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Polestar käsittelee henkilötietojasi, kun osallistut referral programme -ohjelmaan.

2. Keitä me olemme

Polestar Performance AB, ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096 ja osoite Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Ruotsi, ja Polestar Automotive UK Limited, englantilainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 11926357 ja osoite Li Close, Ansty Park Ansty, Coventry CV7 9RF, Yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä "Polestar", "me" tai "meidän", ovat yhdessä rekisterinpitäjiä, jotka käsittelevät henkilötietojasi jäljempänä kuvatulla tavalla. Polestar Performance AB on näiden käsittelyjen teknisten ratkaisujen toimittaja, ja sekä Polestar Performance AB että Polestar Automotive UK Limited ovat palvelujen toimittajia.

3. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Käsittelemme henkilötietoja, jotka annat ja jotka muuten keräämme, kun osallistut referral program -ohjelmaan ("ohjelma") joko referral-koodin vastaanottavana asiakkaana  tai koodin lähettävänä omistajana. Käsiteltäviä tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot, tilauspäivämäärä, toimituspäivämäärä, Polestar ID ja ajoneuvon tunnistenumero (VIN).
Henkilö, joka lähettää koodin toiselle asiakkaalle, on "lähettävä omistaja" ja henkilö, joka saa koodin lähettävältä omistajalta, on "vastaanottava asiakas". Polestar kerää vastaanottavan asiakkaan henkilötietoja vain silloin, kun vastaanottava asiakas rekisteröi Polestar ID:n.

Sinua, lähettävää omistajaa, koskevan käsittelyn tarkoituksena on hallinnoida osallistumistasi ohjelmaan ja antaa sinulle palkkioita toteutetuista ja hyväksytyistä lähetyksistä. Käsittelyn tarkoituksena on hallinnoida osallistumistasi ohjelmaan ja tarjota sinulle lahjoja, kun auto on luovutettu sinulle. Oikeusperusta ohjelmaan osallistumista koskevalle henkilötietojen käsittelylle on se, että käsittely on tarpeen kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

Saatamme julkaista nimesi, maasi ja suosittelupisteesi ohjelman tulostaululla. Pistetaulukko on näkyvissä kaikkien asiakkaiden kirjautumissivulla Ohjelman alla. Käsittelyn tarkoituksena on luoda innostusta ja sitoutumista Polestarin omistajien keskuudessa. Oikeusperuste henkilötietojesi käyttämiselle johtotaulussa on suostumuksesi.

4. Miten kauan säilytämme tietosi

Säilytämme henkilötietojasi, joita käytetään ohjelmaan osallistumisen hallinnointiin ja palkintojen toimittamiseen, kolmenkymmenen (30) päivän ajan Polestar ID:si voimassaolon lakkaamisen jälkeen tai joka tapauksessa enintään kolmen (3) vuoden ajan ohjelmaan liittymisen jälkeen.

Esittelemme henkilötietojasi tulostaululla niin kauan kuin annat siihen suostumuksesi, minkä jälkeen nimesi anonymisoidaan taululla. 

5. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi

Jaamme henkilötietosi seuraaviin kategorioihin kuuluvien vastaanottajien kanssa siltä osin, kuin ne tarvitsevat tietoja:

  • Polestar-konsernin sisällä: Luovutamme henkilötietojasi Polestarin myyntiyksikölle maassa, josta tiedot ovat peräisin, asiakaspalvelutarkoituksia varten. Luovuttamisen oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme harjoittaa liiketoimintaamme ja suorittaa käsittely tehokkaasti.
  • Käsittelijät (palveluntarjoajat ja muut osapuolet): Polestar luovuttaa henkilötietojasi käsittelijöille, jotka auttavat meitä prosessissa. Näihin palveluntarjoajiin sisältyy pilviohjelmistojen ja tietojen ylläpitämisen palveluntarjoajamme. Henkilötietojesi käsittelyä mihinkään muihin tarkoituksiin kuin palvelujen tarjoamiseen meille solmitun tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti on rajoitettu sopimuksella:
  • SalesForceUK Limited (Yhdistynyt kuningaskunta) datan hosting ja asiakassuhteiden hallintajärjestelmä
  • SalesForce Marketing Cloud (Yhdysvallat) sähköpostimarkkinointialusta
  • Amazon Web Services Ireland Limited ja sen alihankkijat (Euroopan unioni) ajoneuvokohtainen tietojen hosting-alusta ja tilaustenhallintajärjestelmä
  • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten oikeudellisille neuvonantajille, lainvalvontaviranomaisille tai valtiollisille/lainsäädännöllisille elimille suojataksemme oikeudellisia etujamme ja muita oikeuksiamme, suojautuaksemme petoksia tai muuta laitonta toimintaa vastaan, riskinhallintatarkoituksia varten ja täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme. Luovutuksen oikeudellinen peruste on oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen ja oikeutettu etumme Polestaria koskevien lakien mukaisesti.  
  • Liiketoimintakumppanit: Jos teemme tai olemme osallisia liiketoimessa, joka muuttaa liiketoimintamme rakennetta, kuten uudelleenjärjestely, fuusio, yrityskauppa, myynti, yhteisyritys, luovutus, yhdistyminen, siirto, määräysvallan vaihtuminen tai muu liiketoimintamme osittainen tai täysi siirtyminen, voimme luovuttaa henkilötietojasi. Luovutuksen oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme liiketoiminnan tehokkaaseen harjoittamiseen.

 6. Henkilötietojen siirtäminen  

Mitä tulee sidosyhteisöihimme, kumppaneihimme ja tietojen käsittelijöihin, jotka sijaitsevat ETA-alueen ulkopuolella maassa, jonka tietosuojan tasoa Euroopan komissio ei ole katsonut riittäväksi, siirrämme henkilötietosi Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden perusteella. Ne ovat saatavilla täältä. Lisätietoja vastaanottajista, joille luovutamme henkilötietoja, on kohdassa 5.

7. Oikeutesi

Sinulla on GDPR:n mukaiset oikeudet, jotka liittyvät käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit peruuttaa suostumuksesi, tutustua hallussamme oleviin tietoihin, pyytää tietojesi oikaisemista tai niiden käsittelyn rajoittamista, pyytää, että tietosi siirretään toiselle taholle, pyytää, että poistamme tietosi, ja voit tehdä valituksen tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

8. Yhteystiedot

Voit käyttää oikeuksiasi käyttämällä tätä verkkolomaketta. Jos sinulla on muita henkilötietojen suojaan liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme osoitteessa polestar.com/privacy-policy ilmoitettujen yhteystietojen avulla.

9. Muutokset Tietosuojailmoitukseen

Pidätämme oikeuden harkintamme mukaan muuttaa tietosuojakäytäntöjämme ja päivittää ja muuttaa tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa. Tästä syystä kehotamme sinua tutustumaan tähän tietosuojailmoitukseen säännöllisesti. Tämä tietosuojailmoitus on voimassa asiakirjan yläosassa olevasta päivämäärästä alkaen. Käsittelemme henkilötietojasi sen tietosuojailmoituksen mukaisesti, jonka perusteella ne on kerätty, ellei meillä ole suostumustasi käsitellä niitä toisin.

Polestar © 2022 Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihda sijainti: