Yksityisyys

Tietosuojailmoitus – Omistusmuutos

1. Johdanto

Tässä asiakirjassa kuvataan, miten Polestar käsittelee henkilötietojasi, kun pyydät Polestar-auton omistusmuutosta.

2. Keitä me olemme

Polestar Performance AB, ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096 ja osoite Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Ruotsi, ja Polestar Automotive Finland Oy, suomalainen oikeushenkilö, jonka Y-tunnus on XXXXX ja osoite Volvo Car Finland Oy, Taivaltie 1, 01610 Vantaa, Suomi (jäljempänä "Polestar", "me" tai "meidän"), käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä alla kuvatun mukaisesti.

3. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Käsittelemme henkilötietojasi, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Polestar ID, alustanumero (VIN), ajoneuvon rekisteröintitodistus ja sopimus, kun sinä rekisteröitynä omistajana tai uutena omistajana pyydät Polestar-auton omistajuuden muutosta ("Pyyntö"). Jos rekisteröity omistaja lähettää Pyynnön, voimme kerätä uuden omistajan sähköpostiosoitteen rekisteröidyltä omistajalta lähettääksemme tietoa Pyynnöstä. Käsittelymme tarkoitus on Pyynnön hallinta.

Oikeusperusta pyyntöä koskevalle henkilötietojen käsittelylle on se, että käsittely on tarpeen kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

5. Miten kauan säilytämme tietosi

Säilytämme Pyyntöön käytettyjä henkilötietojasi enintään 5 vuoden ajan siitä, kun Pyyntö on hyväksytty tai hylätty. 

6. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi

Jaamme henkilötietosi seuraaviin kategorioihin kuuluvien vastaanottajien kanssa siltä osin, kuin ne tarvitsevat tietoja:

  • Polestar-konsernin sisällä: Luovutamme henkilötietojasi Polestarin myyntiyksikölle maassa, josta tiedot ovat peräisin, asiakaspalvelutarkoituksia varten. Luovuttamisen oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme harjoittaa liiketoimintaamme ja suorittaa käsittely tehokkaasti.
  • Käsittelijät (palveluntarjoajat ja muut osapuolet): Polestar luovuttaa henkilötietojasi käsittelijöille, jotka auttavat meitä prosessissa. Näihin palveluntarjoajiin sisältyy pilviohjelmistojen ja tietojen ylläpitämisen palveluntarjoajamme. Henkilötietojesi käsittelyä mihinkään muihin tarkoituksiin kuin palvelujen tarjoamiseen meille solmitun tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti on rajoitettu sopimuksella:
    • SalesForce UK Limited (Iso-Britannia) datan hosting ja asiakassuhteiden hallinta-alusta
    • SalesForce Marketing Cloud (Yhdysvallat) sähköpostimarkkinointialusta
    • Amazon Web Services Ireland Limited (Euroopan unioni) kirjautumis- ja tilaushallinta-alustat
  • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten oikeudellisille neuvonantajille, lainvalvontaviranomaisille tai valtiollisille/lainsäädännöllisille elimille suojataksemme oikeudellisia etujamme ja muita oikeuksiamme, suojautuaksemme petoksia tai muuta laitonta toimintaa vastaan, riskinhallintatarkoituksia varten ja täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme. Luovutuksen oikeudellinen peruste on oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen ja oikeutettu etumme Polestaria koskevien lakien mukaisesti.  
  • Liiketoimintakumppanit: Jos teemme tai olemme osallisia liiketoimessa, joka muuttaa liiketoimintamme rakennetta, kuten uudelleenjärjestely, fuusio, yrityskauppa, myynti, yhteisyritys, luovutus, yhdistyminen, siirto, määräysvallan vaihtuminen tai muu liiketoimintamme osittainen tai täysi siirtyminen, voimme luovuttaa henkilötietojasi. Luovutuksen oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme liiketoiminnan tehokkaaseen harjoittamiseen.

6. Henkilötietojen siirtäminen  

Mitä tulee sidosyhteisöihimme, kumppaneihimme ja tietojen käsittelijöihin, jotka sijaitsevat ETA-alueen ulkopuolella maassa, jonka tietosuojan tasoa Euroopan komissio ei ole katsonut riittäväksi, siirrämme henkilötietosi Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden perusteella. Ne ovat saatavilla täältä. Lisätietoja vastaanottajista, joille luovutamme henkilötietoja, on kohdassa 5.

7. Oikeutesi

Sinulla on GDPR:n mukaiset oikeudet, jotka liittyvät käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit tutustua hallussamme oleviin tietoihin, pyytää tietojesi oikaisemista tai niiden käsittelyn rajoittamista, pyytää, että tietosi siirretään toiselle taholle, pyytää, että poistamme tietosi, ja voit tehdä valituksen tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

8. Yhteystiedot

Voit käyttää oikeuksiasi käyttämällä tätä verkkolomaketta. Jos sinulla on muita henkilötietojen suojaan liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme osoitteessa polestar.com/privacy-policy ilmoitettujen yhteystietojen avulla.

9. Muutokset Tietosuojailmoitukseen

Pidätämme oikeuden harkintamme mukaan muuttaa tietosuojakäytäntöjämme ja päivittää ja muuttaa tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa. Tästä syystä kehotamme sinua tutustumaan tähän tietosuojailmoitukseen säännöllisesti. Tämä tietosuojailmoitus on voimassa asiakirjan yläosassa olevasta päivämäärästä alkaen. Käsittelemme henkilötietojasi sen tietosuojailmoituksen mukaisesti, jonka perusteella ne on kerätty, ellei meillä ole suostumustasi käsitellä niitä toisin.

Polestar © 2022 Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihda sijainti: