Yksityisyys

Tietojen käsittelyä koskeva ilmoitus – Palveluiden ostaminen

Jotta Polestar voi tarjota sinulle kaikki Palveluiden ostamiseen liittyvät toiminnot, meidän täytyy käsitellä määrättyjä tietoja.

Rekisterinpitäjä

Polestar Performance AB, ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096 ja osoite Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Ruotsi, ja Polestar Automotive Finland Oy, suomalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 3190838-8 ja osoite Polestar Automotive Finland Oy, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki, Suomi, jäljempänä " Polestar ", " me " ja " meidän ", toimivat yhdessä rekisterinpitäjinä ja käsittelevät henkilötietojasi jäljempänä kuvatun mukaisesti. Polestar Performance AB tarjoaa palveluiden teknisen alustan, Polestar Automotive Finland Oy tarjoaa meiltä ostamasi palvelut.

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Voit ostaa meiltä Palveluita verkossa. "Palvelu" tarkoittaa Polestarilta ostettua palvelua, jonka voi tilata Polestar ID:n avulla, mukaan lukien mm. yhdistetyt palvelut (kuten Polestar Connect -tilaus), sovellukset ja muut ohjelmistot.

Käsittelemme meille Palveluiden ostamisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja voidaksemme tarjota sinulle ostoksesi.

Käsittelyn tarkoitus on ostoksesi hallinta ja valvonta (ostotilanteesta toimitukseen), mukaan lukien mahdollisesti tarvittavat yhteydenotot viranomaisiin virallista raportointia varten, liitännäisiä Palveluita koskevan pyyntösi hallinta, toimituksen seuranta ja ostamiasi Palveluita koskevista päivityksistä viestiminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on se, että käsittely on tarpeellista kanssasi tekemämme sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Anonymisoimme ilmoittamasi henkilötiedot ja käsittelemme niitä tilastollisia tarkoituksia ja tutkimus- ja kehitystyötä varten. Oikeusperusta on se, että käsittely on tarpeellista meidän legitiimin intressimme toteuttamiseksi.

Tietokategoriat

Voimme kerätä tietoja kuten yhteystietosi, luottokorttisi numeron ja tiedon siitä, onko sinulla ALV-vapautus vai ei.

Voimme myös kerätä ajoneuvosi VIN-numeron ja/tai Polestar ID:n tarkistaaksemme, että voit ostaa kyseisen Palvelun.

Tietojen luovuttaminen / vastaanottajat / siirto

Yllä luetellut tietokategoriat siirretään Polestarille ja tytäryhtiöillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

ALV-numerot raportoidaan viranomaisille paikallisten säädösten mukaisesti.

Siirrämme henkilötietosi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella toimiville yhteistyökumppaneillemme Euroopan komission vakioehtojen mukaisesti.

Tietojen keräämisen lopettaminen

Halutessasi lopettaa yllä kuvatun auton tallentamien tietojen keräämisen, sinun auton omistajana tulee ottaa yhteyttä Tekniseen palveluumme joko puhelimitse, sähköpostitse tai lomakkeella tämän ilmoituksen lopussa selostetun mukaisesti. Oman markkina-alueesi yhteystiedot löydät seuraavan linkin kautta: polestar.com/contact .

Säilytysaika

Säilytämme henkilötietosi enintään 90 päivän ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut ostamasi Palvelun käytön.

Arkistoimme ostoon liittyvät tiedot enintään 10 vuoden ajaksi täyttääksemme kirjanpitoa ja taloudellista raportointia koskevan lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Oikeutesi ja yhteystiedot

Yksityishenkilönä sinulla on määrättyjä oikeuksia EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla. Tähän auton tietojen käsittelyyn soveltuvat seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää kopio itseäsi koskevista meidän tallentamistamme henkilötiedoista.

Oikeus oikaista tietoja

Me haluamme varmistaa, että henkilötietosi ovat oikeat ja ajan tasalla. Voit pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan mielestäsi virheelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi poistettua, jos tietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä

Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja lopettaa auton tietojen kerääminen sekä oikeus rajoittaa käsittelyä määrätyissä tilanteissa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos käsittelemme mielestäsi henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön ja muiden säädösten vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen on Ruotsissa Datainspektionen, jonka osoite on seuraava:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Ruotsi

Käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksiasi, esim. saadaksesi tietoja Polestarin käsittelemistä henkilötiedoista tai saadaksesi pääsyn tietoihin, käytä tätä: WEB FORM .

Saadaksesi lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi ja yhteystiedot lisätietoja ja valituksia varten sekä tietosuojavastaavamme yhteystiedot, katso Tietosuojaperiaatteet .

Polestar © 2022 Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihda sijainti: