Yksityisyys

Tietojen käsittelyä koskeva ilmoitus – Auton tietojen analysointi

Rekisterinpitäjä

Polestar Performance AB, ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096 ja osoite Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Ruotsi, (jäljempänä "Polestar", "me"), käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä alla edelleen kuvatun mukaisesti.

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Polestarin tulee kerätä ja raportoida päästötiedot seuraavan EU:n asetuksen mukaisesti: (EY) 692/2008 - Liite 11: data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Auton tallentamien tietojen käsittelyn tarkoitus on, että Polestar voi tehdä tuotteita koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä esim. autojen laadun ja turvallisuusominaisuuksien parantamista ja valvontaa varten. Käsittelyn tarkoituksena on myös Polestarin takuusitoumusten hallinta ja moottorien päästötietoihin liittyvien oikeudellisten vaatimusten noudattaminen.

Käsittelyn oikeusperusta on meidän legitiimi intressimme yllä selostettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Oikeusperusta moottorin päästötietojen luovutukselle on Polestarin oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen.

Tietokategoriat

Voimme kerätä esimerkiksi tilastotietoja koskien sitä, miten käytät auton toimintoja ja palveluita, auton tietoja, joista ilmenee auton laitteisto ja ohjelmisto, auton aktiivisen turvallisuuden järjestelmien antureiden tietoja, vikakoodeja (DTC:t) ja auton valmistenumeron (VIN).

Voimme kerätä myös turvallisuustietoja, kuten luvaton avaus, ohjelmistopäivitysten aitous, poikkeamat ajoneuvoverkossa (tunkeutumisen havaitseminen). Tämän lisäksi keräämme päästöihin liittyviä ajoneuvon parametreja.

Tietojen luovuttaminen / vastaanottajat / siirto

Yllä luetellut tietokategoriat siirretään autostasi Polestarille. Päästöjen valvontaan liittyvät auton parametrit raportoidaan viranomaisille paikallisten säädösten mukaisesti. Auton tiedot luovutetaan tytäryhtiöillemme ja yhteistyökumppaneillemme yllä mainittuja tarkoituksia varten, jotta he voivat tehdä töitä Polestarin lukuun.

Siirrämme henkilötietosi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella toimiville yhteistyökumppaneillemme Euroopan komission vakioehtojen mukaisesti.

Tietojen keräämisen lopettaminen

Halutessasi lopettaa yllä kuvatun auton tallentamien tietojen keräämisen, sinun auton omistajana tulee ottaa yhteyttä Polestar-tukeen joko puhelimitse, sähköpostitse tai lomakkeella tämän ilmoituksen lopussa selostetun mukaisesti. Oman markkina-alueesi yhteystiedot löydät seuraavan linkin kautta: polestar.com/contact.

Säilytysaika

Säilytämme oikeudellisiin velvoitteisiin liittyvät tiedot enintään 3 vuotta niiden keräämisestä, ellei meillä ole oikeudellista velvoitetta käsitellä määrättyjä henkilötietoja pidempään. Turvallisuustilanteita koskevat tiedot, auton legitiimit käyttötavat ja VIN säilytetään 2 vuotta. Aktiiviset turvallisuustilannetiedot säilytetään 8 vuotta.

Oikeutesi ja yhteystiedot

Yksityishenkilönä sinulla on määrättyjä oikeuksia EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla. Tähän auton tietojen käsittelyyn soveltuvat seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää kopio itseäsi koskevista meidän tallentamistamme henkilötiedoista.

Oikeus oikaista tietoja

Me haluamme varmistaa, että henkilötietosi ovat oikeat ja ajan tasalla. Voit pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan mielestäsi virheelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi poistettua, jos tietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä

Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja lopettaa auton tietojen kerääminen sekä oikeus rajoittaa käsittelyä määrätyissä tilanteissa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos käsittelemme mielestäsi henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön ja muiden säädösten vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen on Ruotsissa Datainspektionen, jonka osoite on seuraava:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Sweden

Käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksiasi, esim. saadaksesi tietoja Polestarin käsittelemistä henkilötiedoista tai saadaksesi pääsyn tietoihin, käytä tätä VERKKOLOMAKETTA.

Saadaksesi lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi ja yhteystiedot lisätietoja ja valituksia varten sekä tietosuojavastaavamme yhteystiedot, katso Tietosuojaperiaatteet.

Polestar © 2023 Kaikki oikeudet pidätetään
JuridiikkaEettisyysYksityisyysEvästeetSaavutettavuusilmoitus
Vaihda sijainti: