Databeskyttelse

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred - Undersøgelse

1. Indledning

Dette dokument beskriver, hvordan Polestar behandler dine personoplysninger, når du deltager i undersøgelser.

2. Hvem er vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096 med adressen Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, herefter kaldet "Polestar", "vi" og "vores", er dataansvarlig, som vil behandle dine personoplysninger som yderligere beskrevet nedenfor.

3. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, og som vi indsamler på anden måde, når du deltager i undersøgelser, såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, alder, postnummer, by, chassisnummer (VIN) og registreringsnummer. Vi behandler også kontrakttype, abonnementsnummer, køretøjsforhold (kontrakt-/salgstype, startdato og slutdato), så vi kan knytte undersøgelsen til det/den relevante produkt eller tjeneste, som vi beder om din feedback om. Formålet med vores behandling er at udsende undersøgelser og evaluere feedback om vores produkter og tjenester med henblik på at forbedre de overordnede forretningsaktiviteter og kundeoplevelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, når du har bestilt produkter eller tjenester fra os, er vores legitime interesse i at forbedre vores produkter eller tjenester. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, når du ikke har bestilt produkter eller tjenester, er dit samtykke.

4. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Vi opbevarer din feedbackbesvarelse i op til fire (4) år fra det tidspunkt, hvor du indsender din besvarelse, hvorefter den anonymiseres. 

5. Hvem vi deler dine persondata med

Vi vil dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere på et need-to-know-grundlag:

  • Inden for Polestar-koncernen: Vi deler dine personoplysninger med vores Polestar-salgsenhed i det land, dataene stammer fra, med henblik på kundepleje, forbedring af forretningsaktiviteterne og kundeoplevelsen. Retsgrundlaget for denne deling er vores legitime interesse i at udføre vores forretning og behandlingen på effektiv vis.
  • Behandlere (tjenesteudbydere og øvrige parter): Polestar deler dine personoplysninger med behandlere, som understøtter os i processen. Disse tjenesteudbydere omfatter vores cloud software- og data hosting-udbydere. Behandlerne er kontraktligt begrænset i deres muligheder for at anvende dine personoplysninger til andre formål end til at levere tjenester til os i overensstemmelse med den indgåede aftale om databehandling:
  • SalesForceUK Limited (Storbritannien) platform til data hosting og administration af kunderelationer
  • SalesForce Marketing Cloud (USA) platform til e-mailmarkedsføring. 
  • Microsoft Corporation (Nederlandene, Irland) platform til data hosting og forretningsanalyse
  • QlikTech International AB (Nederlandene) platform til forretningsanalyse
  • Myndigheder: Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter, såsom juridiske rådgivere, retshåndhævende myndigheder eller offentlige/lovgivende myndigheder for at beskytte vores juridiske interesser og øvrige rettigheder, beskytte mod svindel eller andre ulovlige aktiviteter, med henblik på risikostyring, samt for at overholde vores retlige forpligtelser. Retsgrundlaget for denne deling er overholdelse af retlige forpligtelser og vores legitime interesse i at overholde regler, der gælder for Polestar.
  • Samarbejdspartnere: I det tilfælde, at vi indgår eller har til hensigt at indgå i en transaktion, som ændrer strukturen af vores forretningsvirksomhed, såsom omstrukturering, sammenslutning, overtagelse, salg, joint venture, overdragelse, sammenlægning, overførsel, ændring af kontrolforholdene eller anden afhændelse af hele eller dele af vores forretningsvirksomhed, kan vi dele personoplysninger. Retsgrundlaget for denne deling er vores legitime interesse i effektiv drift af vores virksomhed.

6. Overførsel af dine personoplysninger  

Med hensyn til vores associerede selskaber, samarbejdspartnere og databehandlere uden for EØS, hvor destinationslandet ikke er underlagt en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-kommissionen, vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen og kan ses her. Du kan se mere information om, hvilke modtagere vi deler dine personoplysninger med, i afsnit 5.

7. Dine rettigheder

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine data, tilgå de data, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine data, anmode om at få dine data porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine data, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

8. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af denne webformular. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet på polestar.com/privacy-policy.

9. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre vores praksis vedrørende databeskyttelse samt at opdatere og ændre denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred når som helst. Af denne årsag opfordrer vi dig til løbende at henholde dig til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilke de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på en anden måde..

 

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: