Databeskyttelse

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred - henvisningsprogram

1. Indledning    

Dette dokument beskriver, hvordan Polestar behandler dine personoplysninger, når du deltager i henvisningsprogrammet.   

2. Hvem er vi         

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med registreringsnummeret 556653-3096 og adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive Denmark ApS, en dansk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 42092533 med adressen Polestar Automotive Denmark ApS, Vandtårnsvej 62,2, 2860 Søborg, Danmark, i det følgende kaldet "Polestar", "vi" og "vores", er fælles dataansvarlige, som vil behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor. Polestar Performance AB er leverandør af de(n) tekniske løsning(er) til denne behandling. Både Polestar Performance AB og Polestar Automotive Denmark ApS er leverandør af tjenesterne.

3. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Vi behandler de personoplysninger, du stiller til rådighed for os, og som vi på indsamler på anden vis, når du deltager i henvisningsprogrammet ("programmet"), enten som henvisningskunde eller som henvisningsejer, såsom navn, kontaktoplysninger, ordredato, leveringsdato, Polestar ID og stelnummer (VIN).

Personen, som henviser en anden kunde, er "henvisningsejer", og personen, som modtager linket fra den henvisende ejer, er "henvisningskunde". Polestar indsamler kun personoplysninger for henvisningskunden, når henvisningskunden registrerer et Polestar ID.

Formålet med vores behandling for dig som henvisningsejer er at administrere din deltagelse i programmet og give dig belønninger for fuldførte og godkendte henvisninger. Formålet med vores behandling for dig som henvisningskunde er at administrere din deltagelse i programmet og tilbyde dig gaver, når bilen er udleveret til dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger for at administrere din deltagelse i programmet er, at den er nødvendig for udførelsen af kontrakten med dig.

4. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, som anvendes til administration af din deltagelse i programmet og levering af belønninger, i op til tredive (30) dage efter opsigelse af dit Polestar ID eller i alle tilfælde i op til tre (3) år, efter at du har tilmeldt dig programmet.

5. Hvem vi deler dine personoplysninger med

Dine personoplysninger deles med og behandles af vores associerede selskaber, databehandlere og samarbejdspartnere til ovennævnte formål. Retsgrundlaget for denne deling af dine personoplysninger er vores legitime interesse i effektiv administration af vores behandling. 

 

Statusinformation om, hvornår en bil bestilles, og hvornår bilen udleveres, deles med henvisningsejeren. Retsgrundlaget for deling af disse personoplysninger er vores og henvisningsejerens legitime interesse i at administrere og gøre krav på belønningerne.

6. Overførsel af dine personoplysninger

Overførsler af dine personoplysninger til vores associerede selskaber og samarbejdspartnere uden for EØS, hvor destinationslandet ikke er underlagt en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-Kommissionen, er underlagt standardkontraktbestemmelserne, som er vedtaget af Europa-kommissionen, som kan ses her.

7. Dine rettigheder

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine data, tilgå de data, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine data, anmode om at få dine data porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine data, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

8. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af denne webformular. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet på polestar.com/privacy-policy.

9. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre vores praksis vedrørende databeskyttelse samt at opdatere og ændre denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred når som helst. Af denne årsag opfordrer vi dig til løbende at henholde dig til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilke de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på en anden måde.

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: