Databeskyttelse

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred - henvisningsprogram

1. Indledning

Dette dokument beskriver, hvordan Polestar behandler dine personoplysninger, når du deltager i henvisningsprogrammet.

2. Hvem er vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med virksomhedsregistreringsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive UK Limited, en britisk juridisk enhed med virksomhedsregistreringsnummer 11926357 med adresse Li Close, Ansty Park Ansty, Coventry CV7 9RF, Storbritannien, herefter kaldet "Polestar", "vi" og "vores", er fælles dataansvarlige, som behandler dine personoplysninger som beskrevet herunder. Polestar Performance AB er leverandøren af de(n) tekniske løsning(er) for disse databehandlere, og både Polestar Performance AB og Polestar Automotive UK Limited er leverandører af tjenesteydelser.

3. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Vi behandler de personoplysninger, du stiller til rådighed for os, og som vi indsamler på anden vis, når du deltager i henvisningsprogrammet ("programmet"), enten som henvisningskunde eller som henvisningsejer, såsom navn, kontaktoplysninger, ordredato, leveringsdato, Polestar ID og stelnummer (VIN).
Personen, som henviser en anden kunde, er "henvisningsejer", og personen, som modtager linket fra den henvisende ejer, er "henvisningskunde". Polestar indsamler kun personoplysninger for henvisningskunden, når henvisningskunden registrerer et Polestar ID.

Formålet med vores behandling for dig som henvisningskunde er at administrere din deltagelse i programmet og tilbyde dig gaver afsluttede og godkendte referrals. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger for at administrere din deltagelse i programmet er, at den er nødvendig for udførelsen af kontrakten med dig.

Vi kan offentliggøre dit navn, land og referrals-punkter i en rangliste i programmet. Ranglisten kan ses under Programmet på log ind-siden for alle kunder. Formålet med vores behandling er at skabe spænding og engagement hos Polerstar-ejerne. Retsgrundlaget for brugen af dine personlige oplysninger i ranglisten er dit samtykke.

4. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, som anvendes til administration af din deltagelse i programmet og levering af belønninger, i op til tredive (30) dage efter opsigelse af dit Polestar ID eller i alle tilfælde i op til tre (3) år, efter at du har tilmeldt dig programmet.

I relation til ranglisten vil vi præsentere dine personoplysninger, så længe du samtykker, hvorefter dit navn vil blive anonymiseret i listen. 

5. Hvem vi deler dine persondata med

Vi vil dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere på et need-to-know-grundlag:

  • Inden for Polestar-koncernen: Vi deler dine personoplysninger med vores Polestar-salgsenhed i det land, dataene stammer fra, med henblik på kundepleje. Retsgrundlaget for denne deling er vores legitime interesse i at udføre vores forretningsvirksomhed og behandlingen på effektiv vis.
  • Behandlere (tjenesteudbydere og andre parter): Polestar deler dine personoplysninger med behandlere, som understøtter os i processen. Disse tjenesteudbydere omfatter vores udbydere af cloud software og data hosting. Databehandleren er begrænset ved kontrakt i deres muligheder for at anvende dine personoplysninger til andre formål end til at levere tjenester til os i overensstemmelse med den gældende databehandlingsaftale:
  • SalesForceUK Limited (United Kingdom) data hosting og platform for kundepleje
  • SalesForce Marketing Cloud (United States) platform for e-mailmarkedsføring
  • Amazon Web Services Ireland Limited og dennes underdatabehandlere (Den Europæiske Union) platform for bilspecifik data hosting og ordrehåndteringssystem
  • Myndigheder: Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter, såsom juridiske rådgivere, retshåndhævende myndigheder eller offentlige myndigheder/tilsynsmyndigheder for at beskytte vores retlige interesser og øvrige rettigheder, beskytte mod svindel eller andre ulovlige aktiviteter, med henblik på risikohåndtering, samt for at efterkomme vores retlige forpligtelser. Retsgrundlaget for denne deling er overholdelse af retlige forpligtelser og vores legitime interesse i at overholde love, der gælder for Polestar.  
  • Forretningspartnere: I det tilfælde, at vi indgår eller agter at indgå i en transaktion, som ændrer strukturen af vores forretningsvirksomhed, såsom omstrukturering, sammenslutning, overtagelse, salg, joint venture, overdragelse, sammenlægning, overførsel, ændring af kontrolforholdene eller andre former for afhændelse af hele eller dele af vores forretningsvirksomhed, kan vi dele personoplysninger. Retsgrundlaget for denne deling er vores legitime interesse i effektiv drift af vores forretningsvirksomhed.

 6. Overførsel af dine personoplysninger  

I forhold til vores associerede selskaber, samarbejdspartnere og databehandlere uden for EØS, hvor destinationslandet ikke er underlagt en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-kommissionen, vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen og kan ses her. Du kan finde mere information om, hvilke modtagere vi deler personoplysninger med, i afsnit 5.

7. Dine rettigheder

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan trække dit samtykke tilbage eller tilgå de data, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine data, anmode om at få dine data porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine data, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

8. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af denne webformular. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet på polestar.com/privacy-policy.

9. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre vores praksis vedrørende databeskyttelse samt at opdatere og ændre denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred når som helst. Af denne årsag opfordrer vi dig til løbende at henholde dig til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilke de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på en anden måde.

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: