Databeskyttelse

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred - Kontakt os

1. Introduktion

Dette dokument beskriver, hvordan Polestar behandler dine personoplysninger, når du kontakter Polestar eller deltager i kundeundersøgelser.

2. Hvem er vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096 og adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive Denmark ApS, en dansk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 42092533 med adressen Volvo Cars Denmark, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark, i det følgende kaldet "Polestar", "vi" og "vores", er fælles dataansvarlige, som vil behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor. Polestar Performance AB er leverandør af de(n) teknisk(e) løsning(er) til disse behandlinger, og Polestar Automotive Denmark ApS er leverandør af salgs- og markedsføringstjenester i det land, du har valgt at interagere med os i.

3. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Vi behandler de personoplysninger, du stiller til rådighed for os, eller som vi indsamler på anden vis, såsom navn, kontaktoplysninger, IP-nummer og Polestar ID, når du kontakter os telefonisk, via e-mail, chat, på vores websider (f.eks. en forespørgsel om vores produkter, tilbud og tjenester) eller når du besøger Polestar Spaces. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at levere de tjenester og oplysninger, du har bedt om. Vi kan også behandle dine personoplysninger for at følge op på tidligere kontakter og sende kundeundersøgelser, når du vælger at deltage i disse. Formålet med denne behandling er at forespørge om din interesse i vores produkter, tilbud og tjenester, samt at forbedre vores tjenester på baggrund af din feedback.
Vi kan også behandle dine personoplysninger i sammenfattet form med det formål at forbedre vores produkter, tilbud eller tjenester, samt til statistiske formål. 

Når du vælger at chatte som gæst, behandler vi dit IP-nummer med det formål at indlede og holde chatsessionen åben for at hjælpe dig med din anmodning. Når du vælger at chatte logget ind med dit Polestar ID, behandler vi dit Polestar ID med det formål at få adgang til historikken relateret til dine anmodninger samt at gemme din chat til yderligere kontakt om dine anmodninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, for at forsyne dig med tjenesterne eller oplysningerne, inklusive behandlingen via chatfunktionen på vores websider, er vores legitime interesse. Det samme retsgrundlag gælder for vores behandling af dine personoplysninger i relation til udsendelse af kundeundersøgelser, forbedring af vores produkter, tilbud eller tjenester, samt til statistiske formål. 
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger relateret til opfølgning på vores tidligere kontakt er dit samtykke.

4. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, som anvendes til tjenester og oplysninger, du har anmodet om, i op til tredive (30) dage efter opsigelse af dit Polestar ID eller i alle tilfælde i op til tre (3) år fra datoen for levering af tjenesterne. For chats opbevarer vi dine personoplysninger i op til tredive (30) dage efter opsigelse af dit Polestar ID (når du er logget ind med dit Polestar ID) eller i op til tre (3) måneder (når du er logget ind som gæst), men i alle tilfælde i op til tre (3) år sammenfattet.

Med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger til opfølgning på tidligere kontakt og udsendelse af kundeundersøgelser opbevarer vi dine personoplysninger i op til seks (6) måneder fra datoen for den seneste kontakt.  

5. Hvem vi deler dine persondata med

Dine personoplysninger vil blive oplyst til og behandlet af vores associerede selskaber og vores samarbejdspartnere til ovennævnte formål. Med hensyn til vores associerede selskaber eller samarbejdspartnere uden for EØS vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-Kommissionen - så dine personoplysninger beskyttes. 

6. Dine rettigheder

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine data, tilgå de data, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine data, anmode om at få dine data porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine data, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed. 

7. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du anvende denne webformular. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet på polestar.com/privacy-policy.

8. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre vores praksis vedrørende databeskyttelse samt at opdatere og ændre denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred når som helst. Af denne årsag opfordrer vi dig til løbende at henholde dig til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilke de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på en anden måde.

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: