Databeskyttelse

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred - Kontakt os

1. Indledning

Dette dokument beskriver, hvordan Polestar behandler dine personoplysninger, når du kontakter Polestar.

2. Hvem er vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med registreringsnummeret 556653-3096 og adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive Denmark ApS, en dansk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 42092533 med adressen Volvo Cars Denmark, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark, i det følgende kaldet "Polestar", "vi" og "vores", er fælles dataansvarlige, som vil behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor. Polestar Performance AB er leverandøren af de(n) tekniske løsninger for disse registerførere, og Polestar Automotive Denmark ApS er leverandør af begivenhedstjenester i det land, hvor du har valgt at interagere med os.

3. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Vi behandler de personoplysninger, som du afgiver, og som vi på anden måde indsamler, såsom navn, kontaktoplysninger, IP-nummer og Polestar ID, når du kontakter os pr. telefon, e-mail, chat, på vores websider (f.eks. forespørgsler om vores produkter, tilbud og tjenester), eller når du besøger Polestar Spaces. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at levere de tjenester og oplysninger, som du har anmodet om. Når du vælger at chatte som gæst, behandler vi dit IP-nummer med det formål at indlede og bevare chatsessionen åben for at støtte dig med din henvendelse. Når du vælger at chatte, mens du er logget på med dit Polestar ID, behandler vi dit Polestar ID med henblik på at tilgå historikken for dine henvendelser og opbevare din chat for yderligere kontakt vedrørende dine henvendelser. Retsgrundlaget for vores databehandling er vores legitime interesse.

Vi kan behandle dine personoplysninger for at følge op på tidligere kontakter og fremsende kundeundersøgelser. Formålet med denne behandling er at erfare om din interesse for vores produkter, tilbud og tjenester baseret på din feedback. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke. Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med kundeundersøgelser for eksisterende kunder (kunder, der har købt vores produkt(er)) er vores legitime interesse og for andre kunder (f.eks. kunder, der har tilmeldt sig en prøvekørsel eller markedskommunikation) er det dit samtykke.

Når du kontakter os pr. telefon, kan vi registrere opkaldet. Vores behandling tjener kvalitets- og uddannelsesformål for at sikre en bedre kundeoplevelse. Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke.

Vi kan ligeledes behandle dine personoplysninger i sammenfattet form med det formål at forbedre vores produkter, tilbud eller tjenester, og til statistiske formål. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse.

4. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Vi vil beholde dine personoplysninger, der anvendes til tjenester og information, som du har anmodet om op til tredive (30) dage efter afslutningen af dit Polestar ID eller under alle omstændigheder op til tre (3) år fra datoen for leveringen af disse tjenester. Med hensyn til chats vil vi opbevare dine personoplysninger op til tredive (30) dage efter afslutningen af dit Polestar ID (når du er logget på med dit Polestar ID) eller op til tre (3) måneder (når du er logget ind som gæst) men under alle omstændigheder op til tre (3) år sammenlagt.

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger for at følge op på tidligere kontakter og fremsende kundeundersøgelser vil vi opbevare dine personoplysninger i op til seks (6) måneder fra datoen for den seneste kontakt. 

Vi vil gemme optagelser af samtaler i op til én (1) måned fra optagelsesdatoen.

5. Hvem vi deler dine persondata med

Vi vil dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere på et need-to-know-grundlag:

 • Inden for Polestar-koncernen: Vi deler dine personoplysninger med vores Polestar-salgsenhed i det land, dataene stammer fra, med henblik på kundepleje. Retsgrundlaget for denne deling er vores legitime interesse i at udføre vores forretningsvirksomhed og behandlingen på effektiv vis.
 • Registerførere (tjenesteudbydere og andre parter): Polestar deler dine personoplysninger med registerførere, som leveres tjenester til vores virksomhed. Disse tjenesteudbydere omfatter vores udbydere af cloud software og data hosting. Registerførerne er begrænset ved kontrakt i deres muligheder for at anvende dine personoplysninger til andre formål end til at levere tjenester til os i overensstemmelse med den gældende databehandlingsaftale:
  • SalesForce UK Limited (United Kingdom) platform for datahosting og administration af kunderelationer
  • SalesForce Marketing Cloud (United States) platform for e-mail markedsføring
  • Amazon Web Services Ireland Limited (European Union) login og platforme for ordrehåndtering
  • Genesys Telecommunications Laboratories AB (Frankfurt) software for kontaktcentersoftware
 • Myndigheder: Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter, såsom juridiske rådgivere, retshåndhævende myndigheder eller offentlige myndigheder/tilsynsmyndigheder for at beskytte vores retlige interesser og øvrige rettigheder, beskytte mod svindel eller andre ulovlige aktiviteter, med henblik på risikohåndtering, samt for at efterkomme vores retlige forpligtelser. Retsgrundlaget for denne deling er overholdelse af retlige forpligtelser og vores legitime interesse i at overholde love, der gælder for Polestar.  
 • Forretningspartnere: I det tilfælde, at vi indgår eller agter at indgå i en transaktion, som ændrer strukturen af vores forretningsvirksomhed, såsom omstrukturering, sammenslutning, overtagelse, salg, joint venture, overdragelse, sammenlægning, overførsel, ændring af kontrolforholdene eller andre former for afhændelse af hele eller dele af vores forretningsvirksomhed, kan vi dele personoplysninger. Retsgrundlaget for denne deling er vores legitime interesse i effektiv drift af vores forretningsvirksomhed.

 6. Overførsel af dine personoplysninger 

I forhold til vores associerede selskaber, samarbejdspartnere og databehandlere uden for EØS, hvor destinationslandet ikke er underlagt en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-kommissionen, vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen og kan ses her. Du kan finde mere information om, hvilke modtagere vi deler personoplysninger med, i afsnit 5.

7. Dine rettigheder

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan trække dit samtykke tilbage, tilgå de data, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine data, anmode om at få dine data porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine data, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

8. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af denne webformular. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet på polestar.com/privacy-policy.

9. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre vores praksis vedrørende databeskyttelse samt at opdatere og ændre denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred når som helst. Af denne årsag opfordrer vi dig til løbende at henholde dig til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilke de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på en anden måde.

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: