Databeskyttelse

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred – Ejerskifte

1. Indledning

Dette dokument beskriver, hvordan Polestar behandler dine personoplysninger, når du anmoder om ejerskifte for en Polestar-bil.

2. Hvem er vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096 med adressen Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Sverige, herefter kaldet "Polestar", "vi" og "vores", er dataansvarlig, som vil behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

3. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Vi behandler dine personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, Polestar ID, chassisnummer (VIN), registreringsattest og kontrakt vedrørende køretøjet, når du, som registreret ejer eller ny ejer, anmoder om ejerskifte for en Polestar-bil ("anmodningen"). Hvis den registrerede ejer indsender anmodningen, indsamler vi muligvis den nye ejers e-mailadresse fra den registrerede ejer for at sende information om anmodningen. Formålet med vores behandling er at administrere anmodningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger for at administrere anmodningen er, at denne behandling er nødvendig for udførelsen af kontrakten med dig.

5. Hvor længe vi opbevarer dine data

Vi opbevarer dine personoplysninger, som anvendes til anmodningen, i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor anmodningen godkendes eller afvises. 

6. Hvem vi deler dine persondata med

Vi vil dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere på et need-to-know-grundlag:

  • Inden for Polestar-koncernen: Vi deler dine personoplysninger med vores Polestar-salgsenhed i det land, dataene stammer fra, med henblik på kundepleje. Retsgrundlaget for denne deling er vores legitime interesse i at udføre vores forretningsvirksomhed og behandlingen på effektiv vis.
  • Behandlere (tjenesteudbydere og andre parter): Polestar deler dine personoplysninger med behandlere, som understøtter os i processen. Disse tjenesteudbydere omfatter vores udbydere af cloud software og data hosting. Behandlerne er begrænset ved kontrakt i deres muligheder for at anvende dine personoplysninger til andre formål end til at levere tjenester til os i overensstemmelse med den gældende databehandlingsaftale:
    • SalesForce UK Limited (Storbritannien) platform til data hosting og administration af kunderelationer
    • SalesForce Marketing Cloud (USA) platform til e-mailmarkedsføring
    • Amazon Web Services Ireland Limited (EU) login- og ordreadministrationsplatforme
  • Myndigheder: Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter, såsom juridiske rådgivere, retshåndhævende myndigheder eller offentlige myndigheder/tilsynsmyndigheder for at beskytte vores retlige interesser og øvrige rettigheder, beskytte mod svindel eller andre ulovlige aktiviteter, med henblik på risikohåndtering, samt for at efterkomme vores retlige forpligtelser. Retsgrundlaget for denne deling er overholdelse af retlige forpligtelser og vores legitime interesse i at overholde love, der gælder for Polestar.  
  • Forretningspartnere: I det tilfælde, at vi indgår eller agter at indgå i en transaktion, som ændrer strukturen af vores forretningsvirksomhed, såsom omstrukturering, sammenslutning, overtagelse, salg, joint venture, overdragelse, sammenlægning, overførsel, ændring af kontrolforholdene eller andre former for afhændelse af hele eller dele af vores forretningsvirksomhed, kan vi dele personoplysninger. Retsgrundlaget for denne deling er vores legitime interesse i effektiv drift af vores forretningsvirksomhed.

6. Overførsel af dine personoplysninger  

I forhold til vores associerede selskaber, samarbejdspartnere og databehandlere uden for EØS, hvor destinationslandet ikke er underlagt en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-kommissionen, vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen og kan ses her. Du kan finde mere information om, hvilke modtagere vi deler personoplysninger med, i afsnit 5.

7. Dine rettigheder

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan tilgå de data, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine data, anmode om at få dine data porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine data, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

8. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af denne webformular. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet på polestar.com/privacy-policy.

9. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre vores praksis vedrørende databeskyttelse samt at opdatere og ændre denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred når som helst. Af denne årsag opfordrer vi dig til løbende at henholde dig til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilke de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på en anden måde.

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: