Databeskyttelse

Informationsbesked – Analyse af køretøjsdata

Ansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096 med adressen Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, herefter kaldet "Polestar", "vi", "os", er den dataansvarlige, som vil behandle dine personoplysninger som yderligere beskrevet nedenfor.

Formål med og retsgrundlag for behandling

Polestar er forpligtet til at indsamle og rapportere emissionsdata som et led i EU-forordning (EF) 692/2008 – bilag 11: data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Formålet med behandlingen af køretøjsregistrerede data er at gøre Polestar i stand til at udføre produktresearch og -udvikling, for eksempel for at forbedre og overvåge køretøjernes kvalitet og deres sikkerhedsfunktioner. Formålet med behandlingen er også at håndtere Polestars garantiforpligtelser og opfylde lovmæssige krav vedrørende motoremissionsdata.

Retsgrundlaget for behandlingen er legitime interesser baseret på de formål, vi forfølger, som beskrevet ovenfor.

Retsgrundlaget for videregivelse af faktiske motoremissionsdata er at opfylde de lovmæssige forpligtelser, der påhviler Polestar.

Datakategorier

Vi kan indsamle oplysninger om, hvordan du anvender og interagerer med køretøjets funktioner og tjenester, som fremkommer i form af statistiske data, køretøjsdata som identificerer køretøjets hardware og software, følerdata fra køretøjets aktive sikkerhedssystem, diagnosefejlkoder (DTC'er) og køretøjets stelnummer (VIN).

Vi kan også indsamle sikringsdata såsom uautoriseret adgang, ægtheden af softwareopdateringer, afvigelser i køretøjets netværk (registrering af indtrængen). Derudover indsamler vi også køretøjsparametre relateret til emission.

Offentliggørelse/modtagere af dine personoplysninger/overførsel

De ovennævnte datakategorier overføres fra dit køretøj til Polestar. Køretøjsparametre relateret til overvågning af emission rapporteres til myndighederne i henhold til lokal lovgivning. Køretøjsdataene videregives til og behandles af vores associerede selskaber og forretningspartnere til de ovennævnte formål, for at de kan udføre arbejdet på vegne af Polestar.

Med hensyn til vores samarbejdspartnere uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen.

Ophør af dataindsamling

For at bringe den indsamling af køretøjsregistrerede data, der er beskrevet ovenfor, til ophør, skal du som ejer af køretøjet kontakte Polestar Support, enten pr. telefon, e-mail eller via den formular, som beskrives til sidst. De relevante kontaktoplysninger for dit marked kan ses på polestar.com/contact.

Opbevaringstid

Vi opbevarer oplysninger relateret til de lovmæssige forpligtelser i op til 3 år efter indsamlingen, medmindre vi er forpligtet til at behandle visse personoplysninger i en længere periode som følge af lovmæssige forpligtelser. Oplysninger om sikringshændelser, legitime køretøjsbrugsmønstre og VIN opbevares i 2 år. Oplysninger om aktive sikkerhedshændelser opbevares i 8 år.

Dine rettigheder og kontaktoplysninger

Som privatperson har du visse rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse. Rettighederne, som gælder for denne behandling af køretøjsdata, er:

Indsigtsret

Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi gemmer om dig.

Ret til berigtigelse

Vi ønsker at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte. Du kan bede os om at berigtige eller fjerne oplysninger, som du mener er urigtige.

Ret til sletning

Du har også ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis dine oplysninger er blevet behandlet på en ulovlig måde.

Ret til at gøre indsigelse mod behandling/begrænse behandling

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod og bringe vores indsamling af køretøjsdata til ophør og få behandlingen begrænset under bestemte forhold.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er af den opfattelse, at vi behandler dine personoplysninger i strid med love og regler om beskyttelse af personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden i Sverige er Datainspektionen med adressen:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Sverige

For at udøve dine rettigheder som registreret, f.eks. at modtage oplysninger eller få adgang til de personoplysninger, som Polestar behandler, bedes du anvende denne WEBFORMULAR.

For mere information om dine rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger og kontaktoplysninger med henblik på mere information og klager samt kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver henvises til Databeskyttelsespolitik.

Polestar © 2023 Alle rettigheder forbeholdes
JuraEtiske reglerDatabeskyttelseCookiesTilgængelighedserklæring
Skift placering: