Databeskyttelse

Meddelelse om databeskyttelse – Bestilling af prøvekørsel

Dataansvarlig

Polestar Performance AB, der er en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096 og adresse Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive Denmark ApS, der er en dansk juridisk enhed med CVR-nr. 42092533 og adresse c/o Volvo Cars Denmark A/S, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark, i det følgende kaldet “Polestar”, “vi” og “vores”, er fælles dataansvarlige og vil behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler de personoplysninger, som du giver os, og som vi på anden måde indsamler i forbindelse med din prøvekørsel, så som navn, kontaktoplysninger, postnummer, din alder og dit kørekort. Hvis en anden har bestilt prøvekørslen på dine vegne, har vi indhentet dit navn og dine kontaktoplysninger hos vedkommende. Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at håndtere din prøvekørsel og sende dig markedsføringsmateriale i tilknytning hertil. Hvis du har givet samtykke hertil, behandler vi også dine personoplysninger til brug for markedsføringsmateriale for vores øvrige produkter og ydelser samt produkter og ydelser, der udbydes af virksomheder i vores netværk af eksterne operatører via din e-mail eller mobiltelefon.

Vi bruger muligvis dine personoplysninger til online- og social profilering med henblik på at forbedre vores markedsføringskommunikation. Hvis du har accepteret vores brug af cookies, sammenholder vi derudover muligvis dine personoplysninger med din onlineadfærd på vores websider.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger med henblik på at håndtere din prøvekørsel er, at behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde kontrakten mellem dig og os om prøvekørslen. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger med henblik på at fremsende markedsføringsmateriale i tilknytning til din prøvekørsel er vores legitime interesse i at markedsføre de produkter og ydelser, som du har vist interesse for ved at bestille en prøvekørsel. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger (kontaktoplysninger) til brug i vores øvrige markedsføring er dit samtykke.

Videregivelse / Modtagere af dine personoplysninger / Overførsel

Dine personoplysninger vil blive videregivet til og behandlet af vores associerede selskaber og vores samarbejdspartnere til ovennævnte formål. Med hensyn til vores associerede selskaber og samarbejdspartnere uden for EØS vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen – så dine personoplysninger beskyttes.

Opbevaringstid

Vi opbevarer dine personoplysninger, der har været anvendt til håndtering af din prøvekørsel, i op til tolv (12) måneder efter prøvekørslens afslutning.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores øvrige markedsføring i en periode på tolv (12) måneder fra den dato, hvor der sidst blev leveret en ydelse til dig. Hvis du har anmodet om at blive frameldt yderligere markedsføringskommunikation fra os, vil vi fortsat behandle dine personoplysninger i en periode på yderligere tolv (12) måneder alene til statistiske formål.

Dine rettigheder og kontaktoplysninger

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne, der findes under Juridiske kontaktoplysninger, eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne i vores privatlivspolitik.

Du kan finde yderligere information om dine rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger, herunder retten til indsigt, retten til berigtigelse, retten til sletning (retten til at blive glemt), retten til begrænsning af behandling, retten til at gøre indsigelse mod behandling, retten til dataportabilitet og retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, samt kontaktoplysninger til brug for yderligere information og klager og kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver her: https://www.polestar.com/privacy-policy/

 

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: